Ολοκληρώθηκε η δεύτερη φάση του προγράμματος«Νέες Τεχνολογίες για την Προώθηση και την Προβολή του Τουριστικού Προϊόντος»

Ολοκληρώθηκε η δεύτερη φάση του προγράμματος κατάρτισης «Νέες Τεχνολογίες για την Προώθηση και την Προβολή του Τουριστικού Προϊόντος», το οποίο υλοποιεί το ΚΕΚ Γ. Γεννηματάς με συνολική διάρκεια 111 ωρών και την συμμετοχή 25 καταρτιζόμενων, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τετάρτη, 30 Απριλίου.

Η κατάρτιση πάνω στις καινοτόμες μεθόδους επικοινωνίας και προβολής εντάσσονται στο «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης Ενεργητικών Πολιτικών Υποστήριξης και Προαγωγής της Ενσωμάτωσης Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων στην Αγορά Εργασίας του Τουριστικού Τομέα της Δωδεκανήσου», που υλοποιεί η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου και η Αναπτυξιακή Εταιρεία «Ενεργειακή Α.Ε.» μέσα από την αναπτυξιακή σύμπραξη Δωδεκάνησα-Ανάπτυξη-Απασχόληση.

Αντικείμενο της συνεδρίας στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, στην οποία συμμετείχε και η Πρόεδρος του ΚΕΚ Γ. Γεννηματάς, κα Ευαγγελία Παπατσή, ήταν  η παρουσίαση από την Αντιπεριφερειάρχη, κα Ελευθερία Φτακλάκη, της στρατηγικής της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου για την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη των νησιών μας. Η κα Φτακλάκη ενημέρωσε τους καταρτιζόμενους για τις συντονισμένες και στοχευμένες δράσεις της Διεύθυνσης Τουρισμού, καθώς και για τα σύγχρονα εργαλεία προβολής και προώθησης ταυτότητας προορισμού που αφορούν στο διαδίκτυο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στον θεσμό των ambassadors. Επίσης, η Αντιπεριφερειάρχης παρουσίασε τις προεκτάσεις της τουριστικής δραστηριότητας στον τομέα της Απασχόλησης, τις προοπτικές δημιουργίας θέσεων εργασίας και τις εφαρμογές Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων.

Pin It on Pinterest