Πώς θα δεσμεύονται χρήματα σε οφειλέτες του Δημοσίου- Η διαδικασία για όσους χρωστούν πάνω από 70.000 ευρώ

Η διαδικασία με την οποία το υπουργείο Οικονομικών θα προχωρά στη δέσμευση χρηματικών απαιτήσεων και σε κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών όσων έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο ξεκινώντας από οφειλές άνω των 70.000 ευρώ περιγράφεται σε απόφαση του αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Γ. Μπάκα, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Όπως διευκρινίζεται στην απόφαση κατά τη διαδικασία αυτή θα ακολουθούνται οι ακόλουθες ενέργειες:
– Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΓΓΔΕ καταρτίζει λίστα με τους οφειλέτες ποσών άνω των 70.000 και τις αποστέλλει στις τράπεζες. Πρόκειται για ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν θα έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής τους.
– Οι τράπεζες αφού κάνουν τις απαραίτητες διασταυρώσεις των στοιχείων των πελατών τους εντός δύο ημερών επιστρέφουν τον κατάλογο στην στοιχεία των πελατών τους και μέσα σε δύο ημέρες επιστρέφουν τη λίστα στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΔΗΛΕΔ) έχοντας δεσμεύσει τα ποσά των καταθέσεων στους τραπεζικούς λογαριασμούς των οφειλετών του δημοσίου.
Η δέσμευση δεν εφαρμόζεται: για χρηματικά ποσά που εμπίπτουν στα ακατάσχετα σύμφωνα με τη νομοθεσία, για ποσά που καταβάλλονται με χρέωση των τηρούμενων, από τον οφειλέτη, λογαριασμών σε αντίστοιχη πίστωση λογαριασμών του Δημοσίου για την εκπλήρωση φορολογικών ή άλλων υποχρεώσεών του προς αυτό καθώς και για ποσά που προορίζονται για την έκδοση τραπεζικών επιταγών σε διαταγή Ελληνικού Δημοσίου .
– Η ΔΗΛΕΔ στη συνέχεια προχωρεί σε ανάρτηση των στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα taxis στο οποίο έχουν πρόσβαση τα τμήματα δικαστικού κάθε μηχανισμού της ΓΓΔΕ με αρμοδιότητα είσπραξης (Δ.Ο.Υ, ΚΕΦΟΜΕΠ, ΚΕΜΕΕΠ κλπ) ώστε η δέσμευση να μετατραπεί σε κατάσχεση. Σύμφωνα με τη νομοθεσία εντός πέντε ημερών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία

Pin It on Pinterest