Δεν θα πάνε σχολείο οι μαθητές στην Σύμη λόγω της επερχόμενης κακοκαιρίας που προέβλεψε η ΕΜΥ

Ο Δήμαρχος Σύμης Έχοντας υπόψη:

Το νόμο 3852/2010 ΦΕΚ 87 τ΄Α «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτη» άρθρο 58 και άρθρο 94 παρ. 4 περιπτ.
27 «Η διακοπή μαθημάτων λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών ή επιδημικής νόσου, εντός των
διοικητικών ορίων του οικείου Δήμου».

Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που προβλέπεται να προκύψουν την Παρασκευή 27
Ιανουαρίου 2023, σύμφωνα με την έκδοση έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων
της Γ.Γ.Π.Π σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας.

Τη μεσοπρόθεσμη πρόγνωση καιρικών συνθηκών

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Τη διακοπή των μαθημάτων την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023, της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Σύμης που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ

Pin It on Pinterest

Share This