Η ΔΕΗ έκοψε το ρεύμα στο εργοστάσιο αφαλάτωσης στη Νίσυρο λόγω οφειλών

Χθες 20-10-2015 και χωρίς προηγούμενη προφορική ενημέρωση, υπάλληλοι της ΔΕΗ ΑΕ προχώρησαν σε διακοπή της παροχής ρεύματος χαμηλής τάσης στο εργοστάσιο αφαλάτωσης στη Νίσυρο. Η παροχή αυτή ηλεκτροδοτεί το αντλιοστάσιο που στέλνει νερό στο Μανδράκι και στους Πάλους αλλά και την μονάδα πόσιμου νερού. Η συνολική οφειλή, για τη συγκεκριμένη παροχή, ανέρχεται στα 22.335,00 και αφορά σε κατανάλωση από το 2012 μέχρι σήμερα.

Η ΔΕΥΑΝ έχει κάνει διακανονισμό 100 δόσεων με την ΔΕΗ για το οφειλόμενο ποσό των 90,000 ευρώ της παροχής ρεύματος υψηλής τάσης.

Η ΔΕΥΑΝ είναι σε άθλια οικονομική κατάσταση με αποτέλεσμα να καθυστερείται η πληρωμή των εργαζομένων στην εταιρία. Παρά τις συνεχείς προσπάθειες στην περιφέρεια, στο υπουργείο εσωτερικών και στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής η επιδότηση που απαιτείται για την λειτουργία της αφαλάτωσης δεν έχει ακόμη επιδοθεί. Η επιχορήγηση του Δήμου από το κράτος, από το 2014 μειώθηκε στα 63.000,00 € (εξήντα τρείς χιλιάδες ευρώ) το έτος, από τις 240.000,00 € των προηγούμενων ετών.  Αυτό το ποσό δεν έχει εισπραχθεί ακόμη για το 2015. Πέραν των 90.000 ευρώ και άλλων 22.335 ευρώ του χρέους στη ΔΕΗ, η ΔΕΥΑΝ χρωστάει στο ΙΚΑ 125.000,00 € (εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ).  Είναι αδύνατο να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της απέναντι στους εργαζομένους. Είναι επιτακτική ανάγκη η η αύξηση εισροών χρηματικών πόρων.

Τα προηγούμενα επτά (7) χρόνια πρίν την ανάλειψη των καθηκόντων της παρούσας δημοτικής αρχής, οι επιχορηγήσεις του κράτους για την Αφαλάτωση ανέρχονται  στο ποσό των 2.518.719,00 € (δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων δεκαοκτώ χιλιάδων επτακοσίων δεκαεννέα ευρώ) και οι εισπράξεις από την πώληση του νερού  ανέρχονται στο ποσό των 538.599,00 € (πεντακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ) δηλαδή σύνολο: 3.057.318,00 € (τρία εκατομμύρια πενήντα επτά χιλιάδες τριακόσια δεκαοκτώ ευρώ). Σήμερα δεν υπάρχουν χρήματα να πληρωθούν ούτε οι εργαζόμενοι, ούτε η ΔΕΗ, ούτε οι αναγκαία συντήρηση του εξοπλισμού της αφαλάτωσης. Η απορρόφηση της ΔΕΥΑΝ από το δήμο αποτελεί τη μόνη λύση του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί με την αλόγιστη σπατάλη των εκατομμυρίων των προηγούμενων ετών αφού τελειώσει ο οικονομικός έλεγχος.

Pin It on Pinterest

Share This