ΔΕΗ: Προσλαμβάνει εισπρακτικές εταιρείες για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές

H ΔΕΗ αναζητά, μέσω διαγωνισμού, να προσλάβει πέντε έως δέκα περίπου νομικά γραφεία, τα οποία έχουν  εμπειρία στην εξωδικαστική και δικαστική διεκδίκηση απαιτήσεων για να αναλάβουν τις υποθέσεις είσπραξης οφειλών, που θα χειρισθούν αρχικά υποθέσεις περίπου 10.000 ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων της ΔΕΗ έναντι πελατών της στην Περιφέρεια Αττικής και αργότερα θα επεκταθεί και σε όλες τις περιφέρειες.  

Οι συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές ανέρχονται σε περίπου 1,5 δισ. ευρώ για όλες τις κατηγορίες καταναλωτών, με πολλούς καταναλωτές να έχουν αλλάξει κατοικία ή να έχουν άλλο όνομα στην νέα ηλεκτροδότηση ή επιχειρήσεις να έχουν αλλάξει έδρα, κλείσει κλπ. Έτσι,  τα νομικά γραφεία αναλαμβάνουν και το ρόλο το “ντετέκτιβ”. Σύμφωνα με στελέχη της ΔΕΗ, δεν θα αφορά καταναλωτές που είναι στις ευπαθείς ομάδες και έχουν ενταχθεί στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Σύμφωνα με το διαγωνισμό, οι δικηγόροι θα εντοπίζουν τον οφειλέτη ( ακόμη και αν έχει αλλάξει διεύθυνση χωρίς ενημέρωση), θα επικοινωνούν μαζί του με στόχο την διαπραγμάτευση και την εξωδικαστική διευθέτηση, δηλαδή υπαγωγή σε  διακανονισμό της οφειλής/ρύθμιση σε δόσεις και στο τέλος την είσπραξη, με χρονικό περιθώριο τους δύο μήνες.

Στο δεύτερο στάδιο, όμως, υπάρχει η δικαστική διεκδίκηση ληξιπρόθεσμων οφειλών,  όπου εκεί τα δικηγορικά γραφεία θα έχουν δικαίωμα να ψάξουν αν οι οφειλέτες έχουν περιουσιακά στοιχεία ιδίως σε Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία. Ωστόσο, το δικηγορικό γραφείο δεν θα  προχωρεί στη δικαστική διεκδίκηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών πελατών αγνώστου  διαμονής.

Πάντως, όπως διευκρινίζεται από τη ΔΕΗ ότι θα συντρέχει περίπτωση σύγκρουσης καθηκόντων για τους αναδόχους που θα επιλεγούν εάν στον κατάλογο των καταναλωτών-οφειλετών που θα τους έχει κοινοποιήσει η ΔΕΗ, περιλαμβάνονται και φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι συγχρόνως οφειλέτες άλλων υφισταμένων πελατών του Αναδόχου (πχ Τραπεζών, εταιρειών, επιχειρήσεων κοινής ωφελείας), πολύ δε περισσότερο τυχόν ανταγωνιστικών της ΔΕΗ εταιρειών και ο Ανάδοχος έχει ήδη προβεί ή πρόκειται να προβεί σε ενέργειες εναντίον τους για τη διεκδίκηση των οφειλών τους. Εάν συντρέχει τέτοια περίπτωση, ο Ανάδοχος θα υποχρεούται να ενημερώνει αμελλητί τη ΔΕΗ, η οποία διατηρεί το δικαίωμα αφαίρεσης των συγκεκριμένων υποθέσεων από τον κατάλογο που έχει αναθέσει στον Ανάδοχο.

Pin It on Pinterest