ΔΕΔΔΗΕ: 20 νέες προσλήψεις στη Ρόδο

Κλάδος ΑΗΣ Ρόδου προκηρύσσει την πρόσληψη στη ΔΕΗ συνολικά 20 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κλάδου ΑΗΣ Ρόδου.

Οι προσλήψεις θα υλοποιηθούν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΑΣΕΠ/ΣΟΧ), για συνολικό χρονικό διάστημα έως 8 μήνες.

Οι ειδικότητες

Οι ειδικότητες για την προκειμένη προκήρυξη είναι οι εξής:

ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου (Οικονομικής κατεύθυνσης) – 1 θέση ΤΕ Πτυχιούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός & Μηχανικός Αυτοματισμού – 1 θέση ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ,ΥΗΣ & Α/Σ – 4 θέσεις ΔΕ Μηχανοτεχνικοί – 4 θέσεις ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών – 4 θέσεις ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (Τεχνίτης Οργάνων & Αυτοματισμού) – 2 θέσεις ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Γερανογέφυρας) – 1 θέση ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Περονοφόρου – Ανυψωτικού Μηχανήματος Κλάρκ) – 1 θέση ΔΕ Τεχνικός Επιμελητής – 1 θέση ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) – 1 θέση

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΣΟΧ. 1/2022 (ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε.) και να την υποβάλουν, είτε ταχυδροµικά µε συστηµμένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ Α.Ε./ ΔΕΠΑΝ/ ΚΛΑΔΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ, Τ.Θ. 293, Τ.Κ. 85100- Ρόδος  απευθύνοντάς την υπόψη της κας Καραμάργιου Παναγιώτας (τηλ. επικοινωνίας: 22410 49021), ή κας Γιαλουράκη Χρυσοβαλάντου (τηλ. 22410 49021), είτε µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] και [email protected] 

Καταληκτική ημερομηνία H τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων είναι η 5η Αυγούστου 2022.

Πηγή:dimosio.gr

Pin It on Pinterest

Share This