Προσλήψεις 195 δασκάλων και 110 νηπιαγωγών

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι προσλήψεις 305 αναπληρωτών δασκάλων και νηπιαγωγών. Οι 195 από τους προσληφθέντες είναι δάσκαλοι και οι 110 νηπιαγωγοί.

Οι προσλήψεις έγιναν τόσο μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων όσο και μέσω του ΕΣΠΑ. Συγκεκριμένα 219 προσλήψεις ήταν μέσω του ΠΔΕ και 86 μέσω του ΕΣΠΑ.

Οι 86 εκπαιδευτικοί μέσω ΕΣΠΑ θα καλύψουν λειτουργικά κενά απόλειστικά και μόνον στο απογευματινό πρόγραμμα των κλασσικών Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων ( 35 προσλήψεις) καθώς στο Ολοήμερο Τμήμα των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων (51 προσλήψεις) στο πλαίσιο υλοποίησης των ανωτέρω Πράξεων του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης πρόσληψης για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014 έως και την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014 όπου και θα τοποθετηθούν με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής όπου προσλήφθηκαν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Οι πίνακες με τα ονόματα των προσλαμβανόμενων είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.minedu.gov.gr.

Pin It on Pinterest