Δασική απαγορευτική διάταξη βοσκής σε περιοχή της νήσου Ρόδου

“Απαγόρευση βοσκής στην καμένη έκταση στη θέση “Καμίνια”, Τ.Κ.Κρητηνίας, Δήμου
Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου”

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Την απαγόρευση βοσκής των αιγών για δέκα (10) συνεχή έτη και των μεγάλων ζώων και
προβάτων για πέντε (5) συνεχή έτη, σε έκταση εμβαδού 10.921 τ.μ., όπως αυτή απεικονίζεται στο
σχεδιάγραμμα που συνοδεύει την αρ.πρωτ. 58137/1-12-2021 απόφαση κήρυξης αναδασωτέας
έκτασης.
Οι παραβάτες της παρούσας και εκείνοι, κατ’ εντολή των οποίων ενεργούν, τιμωρούνται κατά τις
εκάστοτε ισχύουσες ποινικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή της και η εφαρμογή της ανατίθεται στη
Δασική Υπηρεσία, τα Αστυνομικά Όργανα, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και κάθε φιλόνομο πολίτη.

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΔΑΣΩΝ ΔΩΔ/ΣΟΥ

Αικατερίνη Μπαλατσούκα
Δασολόγος

Διαβάστε περισσότερα νέα εδώ

Pin It on Pinterest

Share This