Δ. Κρητικός: Είμαστε κάθετα αντίθετοι στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων στα Κολύμπια

Η έννοια της «ανάπτυξης» ήταν και είναι διαχρονικά εξαρτημένη από το φυσικό περιβάλλον!

Αγαπητοί Συμπολίτες/συμπολίτισσες ,

Με αφορμή την απόφαση της ΔΕΥΑΡ να χωροθετήσει και να κατασκευάσει Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων στην περιοχή ΘΕΟΤΟΚΟΣ, που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του Αφάντου, της Αρχαγγέλου και των Στεγνών εκδίδεται το παρόν δελτίο τύπου.

Η χωροθέτηση και κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων οφείλει να αποτελεί εξαιρετικής σημασίας έργο για την υγεία, το περιβάλλον και την οικονομία μας.Επί χρόνια το θέμα αυτό αντιμετωπίστηκε επιεικώς επιπόλαια και ανεύθυνα από τους εκάστοτε αρμόδιους στον τόπο μας.

Στην Ελλάδα είναι επιτακτική ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος, ειδικά των ευαίσθητων υδάτινων ενδιαιτημάτων. Κατά μέσο όρο παράγονται 180-300/L αστικών λυμάτων ανά άτομο ανά ημέρα Στη χώρα μας η αξία του φυσικού όσο και του δομημένου περιβάλλοντος είναι ιδιαίτερα υψηλή, κάτι που καθιστά ακόμα πιο σημαντική τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για τη διαφύλαξη και διατήρηση του καθώς επηρεάζει πολύπλευρα τομείς όπως η ανάπτυξη της οικονομίας, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος και στοχεύουν στην επίτευξη της βιωσιμότητας ή αειφόρου ανάπτυξης.

Τα τελευταία χρόνια η ραγδαία ανάπτυξη των πόλεων είχε σαν αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντός τους και τη δημιουργία περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων. Στον 21ο αιώνα η ανάγκη για μια πιο ολοκληρωμένη μορφή ανάπτυξης είναι επιτακτική. Μάλιστα, η ανάγκη αυτή γίνεται ιδιαίτερα αισθητή μέσα στα όρια των σημερινών πόλεων, καθώς οι τελευταίες έρχονται αντιμέτωπες με όλο και περισσότερες προκλήσεις, όπως είναι η αστικοποίηση και η υπέρ-συγκέντρωση πληθυσμού σε αυτές, η ατμοσφαιρική ρύπανση, η υποβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος κ.α.

H Παράταξη Ρόδος Αξιών εκφράζει την πλήρη αντίθεσή της για τη δημιουργία βιολογικού στη θέση Θεοτόκος στα Κολύμπια.

Η υλοποίηση της πρότασης αποτελεί ενέργεια βλαπτική και εγκληματική για μια περιοχή η οποία πέραν των στοιχείων του υψηλού φυσικού κάλλους και της προστασίας της άγριας ζωής αποτελεί πόλο τουριστικής έλξης, με μεγάλες επενδύσεις στο παρόν και στο μέλλον.

Άλλωστε παραπλέυρως υπάρχει έκταση η οποία έχει παραχωρηθεί από τον Δήμο Ρόδου στον Παν-ροδιακό σύλλογο Αμερικής Απόλλων για την κατασκευή εγκαταστάσεων διαμονής και φιλοξενίας Ελληνόπουλων του εξωτερικού.

Συμπαραστεκόμεθα στο πλευρό και αγωνιστικά μαζί τους, στους επιχειρηματίες και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή και στους κατοίκους αυτής, οι οποίοι αγωνιούν για τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.

Και τίθενται βέβαια πολλαπλά ερωτήματα.

Γιατί δεν προχώρησε η προυπάρχουσα πρόταση για χωροθέτηση στην περιοχή Βόδι;

Πως άλλαξε χωρίς διαβούλευση με τις τοπικές κοινότητες;

Υπάρχει απόφαση αλλαγής του Εθνικού Σχεδιασμού και γνωμοδοτήςεις των αρμοδίων οργάνων της Κοινότητας Αφάντου, της Πολεοδομίας περί τήρησης των Πολεοδομικών διατάξεων και τήρησης της Περιβαλλοντικής νομοθεσίας για προστατευόμενες περιοχές;

Το ζήτημα λόγω της ύψιστης σημασίας με προεκτάσεις στην Υγεία, στην Οικονομία, στην Κοινωνία και το Περιβάλλον θα πρέπει να εισαχθεί προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρόδου με διευρυμένη και φυσική παρουσία όλων των εμπλεκομένων και φυσικά με όλα τα δεδομένα δυνάμει των οποίων ελήφθη η σχετική απόφαση.

Η πρόταση της Παράταξης Ρόδος Αξιών είναι να εξεταστεί η δυνατότητα χωροθέτησης βιολογικού σε δημόσια έκταση παραπλέυρως του ποταμού Λουτάνη, ώστε να δύναται να λαμβάνει λύματα των περιοχών Αρχίπολης Ψίνθου Αφάντου και Κολυμπιων καθώς και των τουριστικών εγκαταστάσεων,, εξετάζοντας και τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.Να αξιοποιούνται δε τα καθαρά πλέον λύματα για την άρδευση ξενοδοχείων, γκόλφ κτλ με επιπλέον όφελος για την ΔΕΥΑΡ.

Για δε τις ανάγκες του Αρχαγγέλου, Στεγνών, Μαλωνας Μασσαρι, Χαρακιου και Καλάθου να γίνει ένας δεύτερος βιολογικός σε επίσης περιοχή του Δημοσίου, που να καλύπτει όλες τις οικολογικές προδιαγραφές.

Αγαπητοί Συμπολίτες/συμπολίτισσες ,

Το φυσικό περιβάλλον, αποτελεί την κύρια πηγή για την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων. Στα πλαίσια της ανάπτυξης αυτής, το περιβάλλον αντιμετωπίστηκε ως ανεξάντλητη πηγή πόρων αλλά και ως αποδέκτης των ρυπογόνων προϊόντων της παραγωγικής διαδικασίας. Θέματα όπως η ρύπανση του περιβάλλοντος, η εξοικονόμηση πόρων, η κοινωνική ευημερία, η ποιότητα ζωής κ.α. αγνοήθηκαν. Αποτέλεσμα των παραπάνω φαινομένων ήταν η συνεχής περιβαλλοντική υποβάθμιση.

Επομένως, γίνεται επιτακτική η ανάγκη για μετάβαση σε μια πιο σφαιρική και ολοκληρωμένη προσέγγιση της ανάπτυξης, η οποία δεν θα μεταφράζεται πλέον μόνο σε οικονομική ανάπτυξη. Στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαική Επιτροπή προτείνει και εφαρμόζει πολιτικές στον τομέα του περιβάλλοντος, οι οποίες αποσκοπούν σε υψηλά επίπεδα προστασίας, διατήρησης και βελτίωσης του περιβάλλοντος, για την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας ζωής στους πολίτες της ένωσης

Οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων έχουν σημαντικό αντίκτυπο και στην Ελλάδα. Παρ’ όλα αυτά, παρατηρείται μια σχετική καθυστέρηση στην εφαρμογή των δράσεων αυτών στις ελληνικές πόλεις. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η Ελλάδα, όπως και οι περισσότερες μεσογειακές χώρες, δεν έχουν μεγάλη παράδοση στις αστικές πολιτικές και παρεμβάσεις, όπως οι βόρειες χώρες.

Επομένως, γίνεται πλέον πιο έντονη η ανάγκη για υιοθέτηση και εφαρμογή ολοκληρωμένων πολιτικών για μια βιώσιμη αστική ανάπτυξη τόσο σε Ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οφείλουμε να αγωνιστούμε σε αυτή την κατεύθυνση.

Δημήτρης Γ. Κρητικός

ιατρός πνευμονολόγος

Επικεφαλής παράταξης «Ρόδος Αξιών»

τέως Δήμαρχος Καμείρου Ρόδου

Διαβάστε περισσότερα νέα εδώ

Pin It on Pinterest

Share This