Χριστούγεννα 2021: Ποιοι δικαιούνται δώρο και πότε θα καταβληθεί

Μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου θα δοθεί στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα το δώρο των Χριστουγέννων. Σύμφωνα με τη δικηγόρο Όλια Νικολοπούλου, που μίλησε στην ΕΡΤ, το δώρο των Χριστουγέννων το δικαιούνται μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

Ποιοι το δικαιούνται:

  • Μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα με εξαρτημένη σχέση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης
  • Αν ο εργαζόμενος διατηρεί τη σχέση εργασίας του με τον εργοδότη δικαιούται ολόκληρο το δώρο, δηλαδή 1 μεικτό μισθό
  • Αν η σχέση εργασίας διήρκεσε λιγότερο (από 1 Μάϊου έως 31 Δεκεμβρίου) δικαιούται τμήμα του δώρου (2 ημερομίσθια για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες).

Ποινικό αδίκημα η μη καταβολή του

Το δώρο των Χριστουγέννων πρέπει να καταβληθεί έως την 21 Δεκεμβρίου. Γνωστό και ως «13 μισθός», το δώρο δεν καταβάλλεται πια στους δημοσίους υπαλλήλους, όπως και στους συνταξιούχους, ενώ σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.

H μη καταβολή του αποτελεί ποινικό αδίκημα. Σε περίπτωση που το Δώρο Χριστουγέννων δεν καταβληθεί έγκαιρα, οι εργαζόμενοι πρέπει να προσφύγουν στην Επιθεώρηση Εργασίας και να υποβάλλουν μήνυση.

Αν θέλετε να υπολογίσετε το δώρο μπορείτε να μπείτε στο ΚΕΠΕΑ .

Pin It on Pinterest