Αυθαίρετα: Παράταση 12 μηνών για παλιές τακτοποιήσεις

Το άρθρο του 217 του νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις που ψηφίστηκε την Πέμπτη (04/03) από τη Βουλή, προβλέπει πλέον την παράταση ενός έτους (12 μηνών) στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών για τις περιπτώσεις υπαγωγής στον ν. 4178/2013 (οι οποίες δεν μεταφέρονται στον ν. 4495/2017) και για τις περιπτώσεις υπαγωγής στον ν. 4014/2011 (που έχουν μεταφερθεί στον ν. 4178/2013).

Η παράταση στην τακτοποίηση των αυθαιρέτων κρίθηκε αναγκαία από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από αίτημα του ΤΕΕ, καθώς λόγω της πανδημίας υφίσταται μεγάλος αριθμός αιτημάτων μηχανικών που αντιμετωπίζουν σημαντική δυσχέρεια στην εμπρόθεσμη συγκέντρωση και καταχώρηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Οι καταληκτικές ημερομηνίες είναι διαδοχικές και η πρώτη από αυτές είχε λήξει, κατόπιν των παρατάσεων που είχαν δοθεί, στις 08/02/2021. Με τη ρύθμιση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι καταληκτικές ημερομηνίες μετατίθενται εντός του 2022 και ειδικότερα στις ημερομηνίες 08/02/2022, 08/05/2022 και 08/08/2022.