Ατροφία εγκεφάλου: Με ποια έλλειψη βιταμίνης συνδέεται

Η έλλειψη μιας βιταμίνης στον οργανισμό έχει ως αποτέλεσμα την ατροφία εγκεφάλου και την απώλεια μνήμης.

Οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε κλινικές εξετάσεις όπως μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου για αξιολόγηση του μεγέθους και ατροφίας του εγκεφάλου, αναλύσεις αίματος με μετρήσεις βιταμινών ή άλλων ενώσεων και τεστ αξιολόγησης των γνωστικών τους δυνατοτήτων.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, τα άτομα που είχαν αρχικά τα χαμηλότερα επίπεδα βιταμίνης Β12 στο αίμα τους, παρουσίασαν διαχρονικά μεγαλύτερη μείωση του μεγέθους του εγκεφάλου τους, δηλαδή παρουσίασαν μεγαλύτερη εγκεφαλική ατροφία. Στους εθελοντές με τα χαμηλότερα επίπεδα της βιταμίνης, η απώλεια εγκεφαλικού ιστού, ήταν 6 φορές μεγαλύτερη από ότι σε αυτούς που είχαν τα ψηλότερα επίπεδα της βιταμίνης.

 

Επιπροσθέτως, οι συμμετέχοντες με τα χαμηλότερα επίπεδα βιταμίνης Β12 δεν είχαν τιμές που ήταν πιο κάτω από το κατώτερο όριο του κανονικού, γι’ αυτό δε θεωρήθηκε ότι είχαν έλλειψη της βιταμίνης. Ωστόσο παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά με 6 φορές περισσότερη απώλεια εγκεφαλικού ιστού σε αυτούς που είχαν τα κατώτερα επίπεδα βιταμίνης σε σχέση με αυτούς που είχαν τα ψηλότερα. Το γεγονός αυτό από μόνο του δείχνει σύμφωνα με τους επιστήμονες, ότι πιθανόν να χρειάζεται αναθεώρηση των ποσοτήτων βιταμίνης Β12 που χρειάζεται ο ανθρώπινος οργανισμός καθημερινά.

Η μελέτη αυτή δεν δείχνει ξεκάθαρα ότι τα χαμηλά επίπεδα Β12 στο αίμα προκαλούν ατροφία της μνήμης, αλλά ότι τα άτομα με χαμηλά επίπεδα Β12 έχουν αυξημένες πιθανότητες για ατροφία εγκεφάλου.

Οι ερευνητές επεσήμαναν ότι είναι απαραίτητο να διαπιστωθεί επίσης, κατά πόσο η χορήγηση της βιταμίνης Β12 είναι σε θέση να βελτιώσει τη μνήμη σε ηλικιωμένους που παρουσιάζουν μείωση των γνωστικών τους ικανοτήτων ή και ατροφία του εγκεφάλου.

Πηγή: onmed.gr