Δικαιώθηκαν από το Μονομελές Πρωτοδικείο εννέα άτομα με αναπηρία που υπηρετούν στο Δήμο Ρόδου

Εξεδόθησαν τρεις (3) συνολικά αποφάσεις από το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, οι οποίες δικαιώνουν συνολικά εννέα (9) άτομα με ειδικές ανάγκες που υπηρετούν στο Δήμο Ρόδου και σε Νομικά Πρόσωπα αυτού, μετατρέποντας με την σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου και των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων αντίστοιχα την εργασιακή τους σχέση σε αορίστου χρόνου, μετά το πέρας του προγράμματος 3  +  1 χρόνια του Ο.Α.Ε.Δ. με το οποίο είχαν αρχικά προσληφθεί.

Οι αποφάσεις αυτές έρχονται να επιβεβαιώσουν και την προσφάτως ψηφισθείσα νομοθεσία από την Βουλή των Ελλήνων(ήτοι τον νόμο 4186/2013 και συγκεκριμένα το άρθρο 56 του νόμου αυτού, το οποίο ψηφίσθηκε στις 17-09-2013), στην οποία οδήγησε η σωρεία δικαστικών αποφάσεων που εξέδωσαν τα Δικαστήρια της Ρόδου παλαιότερα για Ν.Π.Ι.Δ. των Ο.Τ.Α., και έρχεται να παγιώσει πλέον τη νομολογία ότι η συγκεκριμένη διαδικασία και δυνατότητα που ισχύει πλέον και νομοθετικά για τις επιχειρήσεις και τα Ν.Π.Ι.Δ. των Ο.Τ.Α., ισχύει και για τα Ν.Π.Δ.Δ. αλλά και για τους ίδιους τους Δήμους στους οποίους μεταφέρθηκαν άτομα που προσλήφθηκαν με το πρόγραμμα 3 + 1 χρόνια του Ο.Α.Ε.Δ..

Η παγιωμένη πλέον νομολογία οδηγεί στην ανάγκη να επεκταθεί πλέον η υφιστάμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα ο νόμος 4186/2013 και στα Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α. αλλά και στους ίδιους τους Δήμους. Την ανάγκη αυτή είχε διατυπώσει παλαιότερα και ο Δήμος Ρόδου δια του Νομικού του Συμβούλου κυρίου Δημητρίου Σαλαμαστράκη. Τις με αριθμό 87/2014, 92/2014 και 95/2014 αποφάσεις σταθμό για την νομολογιακή εξέλιξη του θέματος των Α.Μ.Ε.Α. εξέδωσε ο Πρωτοδίκης κύριος Ανδρέας Αθανασίου και χειρίστηκαν απ’ την πλευρά των εργαζομένων για το Δικηγορικό Γραφείο Μιχαήλ Κόκκινου, Στυλιανού Κιουρτζή και Συνεργατών οι Δικηγόροι: Μιχαήλ Κόκκινος, Σοφία Ιωακείμ, Αικατερίνη Κούρου και Ισμήνη Φώκιαλη.

Pin It on Pinterest