Ασυντήρητες και επικίνδυνες μονάδες του ΑΗΣ Σορωνής λένε οι εργαζόμενοι

Προς:

Δ/ντρια Κλάδου Α.Η.Σ Σορωνής Μπέρδη Τ.

Αν.Δ/ντη Κλάδου Υποστήριξης Ρόδου Α.Η.Σ Ρόδου κ.Μπροκάκη

Τεχνικός Ασφαλ.Μπράτιτσης Μιχάλης

-Γνωρίζουμε ότι η ΜΕΚ 3 Pielstick του ΑΗΣ Σορωνής έχει συμπληρώσει εδώ και 8 μήνες τουλάχιστον , τις ώρες για την προγραμματισμένη συντήρηση των 48000 ωρών κατά τα προβλεπόμενα του κατασκευαστή .

Γνωρίζουμε ότι αυτή η συντήρηση δεν έχει γίνει αλλά παρόλα αυτά η μονάδα δουλεύει συνεχώς.

Παρακαλούμε να μας απαντήσετε:

-Τι μετρήσεις έγιναν που αντικαθιστούν συντήρηση 48000 ωρών που προβλέπει ο κατασκευαστής;

Να σας θυμίσουμε ότι το 2005, μετά τη βλάβη στη Μονάδα Νο3 και μετά από πιέσεις του Σωματείου μας, στάλθηκε στο Σταθμό επιστολή με υπογραφές από τον τότε Διευθυντή της ΔΕΘ, τον Γενικό, τον Πρόεδρο ΔΣ και τη Διευθύντρια της ΔΥΑΕ που τόνιζαν ότι προτεραιότητα έχει η ασφάλεια των εργαζομένων. Γράφει μάλιστα ότι είναι ΕΥΝΟΗΤΟ ότι πρέπει να πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενες συντηρήσεις και αναφέρει και ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ συντηρήσεις.

Σας ρωτάμε λοιπόν.

Έχετε πάρει τη σύμφωνη γνώμη του κατασκευαστή για την απόφαση σας να δουλέψει η Μονάδα ενώ δεν έγινε η προβλεπόμενη συντήρηση;

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι για την ασφάλεια του προσωπικού και των εγκαταστάσεων όταν δουλεύει η Μονάδα Νο3 με αυτές τις προυποθέσεις;

Η παλαιότητα της Μονάδας και το ιστορικό της δεν σας ανησυχούν;

Επιπλέον, η Μονάδα Νο2 Sulzer του Σταθμού δεν λειτουργεί για λόγους ασφαλείας, παρότι έγινε η προβλεπομενη συντήρηση. Το ίδιο ακριβώς συνέβη στη Μονάδα Νο1 Sulzer του Σταθμού. Για ποιο λόγο προχωρήσατε ξανά σε συντήρηση με εργολάβο, ξοδεύτηκαν τόσοι πόροι της επιχείρησης, και ΜΕΤΑ διαπιστώσατε αστοχία στο στρόφαλο; Ζητάμε το πόρισμα του κατασκευαστή για την ασφάλεια λειτουργίας της Μονάδας Νο2 Sulzer. Το έχετε;

Θέλουμε να σας ρωτήσουμε, αφού μας διαβεβαιώνετε προφορικά ότι γίνονται όλα τα δέοντα με τις Μονάδες, ότι συντηρούνται σωστά, ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΝ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΤΙΟ; Αξιότιμοι κύριοι, ακόμα και πρόσφατα, κατά την πυρκαγιά στο νησί, που κάθε Μεγαβάτ ήταν πολύτιμο και υπήρχαν διακοπές ρεύματος, καμία Μονάδα του ΑΗΣ δεν δούλευε στο ονομαστικό της φορτίο. Για ποιο λόγο; Αφού γίνονται όλα τα δέοντα, έτσι μας λέτε…….

-Επίσης, γνωρίζουμε ότι στο καύσιμο των Μονάδων του ΑΗΣ Σορωνής χρησιμοποιείται βελτιωτικό.

Ειδικότερα μετά τις τελευταίες καταγγελίες κατοίκων της περιοχής, παρακαλούμε να μας απαντήσετε:

1) Ποιο είναι αυτό το βελτιωτικό που χρησιμοποιείται στο Σταθμό;

2) Ποιες μετρήσεις έχετε κάνει για το πόσο τοξικό είναι το συγκεκριμένο σκεύασμα για το προσωπικό και τους γύρω κατοίκους;

3) Έχει ενημερώσει ο Υποτομέας Υγείας και Ασφάλειας το προσωπικό για την χρήση του συγκεκριμένου πρόσθετου;

Να αναφέρουμε σε αυτό το σημείο και τις Βλάβες που δεν έχουν αποκατασταθεί στο Σταθμό. Μας διαβεβαιώσατε ότι θα προχωρήσουν, ιδίως αυτές που αφορούν την ασφάλεια του προσωπικού και των εγκαταστάσεων. Να σας ρωτήσουμε για ορισμένες από αυτές:

Οι βλάβες που παραθέτουμε παρακάτω έχουν γραφτεί στο βιβλίο βλαβών από το εμπλεκόμενο προσωπικό με τον χαρακτηρισμό “Άμεσο” αλλά παρόλα αυτά χρονίζουν.

-Στο δίκτυο πυρόσβεσης του Σταθμού, έχουν φτιαχτεί όλες οι διαρροές; Οι πιέσεις είναι οι προβλεπόμενες;

-Στους χώρους των Delaval, έχουν φτιαχτεί οι ανεμιστήρες οροφής; Γνωρίζετε ότι επικρατούν θερμοκρασίες 50 + βαθμών και εργάζονται οι εργαζόμενοι; Γνωρίζετε ότι οι αναθυμιάσεις δεν απομακρύνονται; Γιατί δεν τους φτιάχνετε; Πως θα ανανεωθεί ο αέρας στους χώρους αυτούς;

-Στα μηχανοστάσια έχουν φτιαχτεί οι διαρροές που υπάρχει βλάβη;

-Υπάρχει βλάβη που αναφέρει ότι οι DIESEL δεν ακούν τις ανακοινώσεις από το μεγάφωνο στον Ατμό. Έχει γίνει κάτι με αυτή τη βλάβη; Ποιες οι συνέπειες αν στο μεγάφωνο ανακοινώνουν ένα επικίνδυνο συμβάν και το προσωπικό δεν ακούει για να ενημερωθεί;

Έχετε κάνει προγραμματισμό για αυτές τις βλάβες και για πολλές άλλες που δεν Έχουν γίνει;

  Άραγε ποιο είναι το νόημα αξιολόγησης των βλαβών κατά προτεραιότητα όταν χρονίζουν απαράδεκτα “Άμεσες” βλάβες;

Παραθέτουμε χρόνιες βλάβες των μονάδων Diesel κατόπιν αιτήματος των εργαζομένων σε αυτές:

D2 Διαφυγή καυσαερίων στην είσοδο του Ν3 εκκαπνιστή Α-Β-64 10-02-2023

Αντλιοστάσιο Pielstic ανεμιστήρες οροφής .Ο ένας με άδεια και ο άλλος με βλάβη.

Δεν δουλεύουν τα Η/Ζ. Δεν μπορούν να ξεκινήσουν σε BLACKOUT.

Πρόβλημα επικοινωνίας υπολογιστή με Η/Ζ.

Δεν έχει γίνει συντήρηση στα βοηθητικά όλων των πινάκων των 400V (θάλασσα,μαζούτ,delaval).

Φωτισμός κλιμακοστασίων και μηχανοστασίων Pielstic.

Ηλεκτρονικά GovernorD3 και D4.

Decantation, Aντλίες 83.1.2 (καράβολας),τελευταίο στάδιο .Δεν έχουν ανταλλακτικά.

Να τοποθετηθούν στέγαστρα σε κάποια σημεία για την προστασία των επιτηρητών από ακραία καιρικά φαινόμενα.

ΔΑΚ και ΔΗΚ 3,4,5 Pielstic .Ελλιπής φωτισμός.

Ψυγεία ενδιάμεσου D4 διαρροές .Είναι βουλωμένα.

D3, D4 Δεν γίνεται χειρισμός επιστομίων ηλεκτρικά λόγω εκκρεμών αδειών.

Αντλία αφαλατωμένου νερού 71.47.2.Α.Α-002 23-06-2021

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ

D3

3SAA02AN003 3BJA09CA03 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ:766-10/06/22

3SAA03AN001 3BJA07GA01 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ:728-24/11/20

3SAA03AN002 3BJA07HA01 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ:74-24/09/21

3SAA01AN004 3BJA08HA01 ΑΡ.ΒΛΑΒΗΣ:720-01/04/21

3SAA02AN002 3BJA05FA01 ΑΡ.ΒΛΑΒΗΣ:29-18/01/23

D4

4SAA02AN001 4BJA09CA01 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ:47-07/07/21

4SAA01AN003 4BJA08GA01 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ:853-26/02/21

4SAA03AN001 4BJA07GA01 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ:819-05/02/21

4SAA01AN002 4BJA09HA01 ΑΡ.ΒΛΑΒΗΣ:384-06/07/21

D5

5SAA02AN001 5BJA09CA01 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ:48-07/07/21

5SAA03AN001 5BJA07GA01 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ:481-07/08/15

5SAA01AN004 5BJA08HA01 ΑΡ.ΒΛΑΒΗΣ:720-01/04/20

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ PIELSTICK

0SAA07AN002 0BLC03DA03 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ:8-06/11/22

0SAA07AN003 0BLC03EA01 ΑΡ.ΒΛΑΒΗΣ:333-15/06/21

ΑΙΤΗΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ

Περιγραφή μηχανήματος: ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΣΤΑ 5.50m ΤΟΥ ΜΗΧ/ΣΙΟΥ PIELSTICKΗμερομηνία: 27/05/22

Προτεραιότητα Εργασίας : Άμεση Εκτέλεση

Περιγραφή εργασίας: Να γίνει καθαρισμός των ανεμιστήρων διότι από τη βρωμιά έχουν βουλώσει οι σήτες και δεν περνάει αέρας. Έξω από το μηχανοστάσιο έχουν φύγει οι σήτες με αποτέλεσμα να μπαίνουν μέσα περιστέρια. Στον ανεμιστήρα στα 5.50m της Νο3 PIELSTICK στο δωμάτιο πριν τους σιγαστήρες υπάρχουν φωλιές με νεογέννητα.

ΚΟΙΝ:

Δ/ντη ΔΕΠΑΝ Κο. ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗ Γ.

Δ/ντρια ΔΥΑΕ , κα ΚΟΥΜΙΩΤΟΥ

Ε.Κ.Ρ

ΓΕΝΟΠ Δ.Ε.Η

Κ.Ε.Π.Ε.Κ ΠΕΙΡΑΙΑ

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΡΓΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Ξεκίνησε η 1η έρευνα για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Εσείς ποιο θεωρείτε καταλληλότερο πρόσωπο; Ψηφίστε!

H 4η μεγάλη ψηφοφορία για τον Δήμο της Ρόδου έχει ανοίξει – Ψηφίστε!

Διαβάστε επίσης: 10 Χρόνια Rodosreport – 10 χρόνια σταθερά στην κορυφή !

Διαβάστε περισσότερα νέα εδώ

Pin It on Pinterest