Αστυνομικοί Δωδεκανήσου ” Να εφαρμοστεί η ρήτρα νησιωτικότητας, με νέα δομή στην αστυνομία”

Με αφορμή την  εισαγωγή προς συζήτηση στην Βουλή του Νομοσχεδίου για την Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, θα θέλαμε να καταθέσουμε τις απόψεις μας οι οποίες συνοδεύονται με προτάσεις για διορθώσεις στα σημεία που θεωρούμε ότι δεν μπορούν να τύχουν εφαρμογής στην περιοχή μας.
Δυστυχώς, η ευαίσθητη περιοχή της Δωδ/νησου λόγο της πολυδιάσπασης και της γεωγραφικής της θέσης δεν είναι εύκολο να διοικηθεί με του κανόνες που ισχύουν για την  υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα, όπως  παραδέχτηκε και ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Γιάννης ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (σύμφωνα με δημοσιεύματα Αθηναϊκών εφημερίδων) σε συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής της Βουλής, ενώ παράλληλα προέκυψε από την ίδια επιτροπή ότι χρειάζεται  η διάσπασή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε δύο Περιφέρειες για την σωστή λειτουργία και την αποτελεσματικότητα των δομών του κράτους λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 101 του συντάγματος που προβλέπει την ρήτρα της νησιωτικότητας, κατά την οποία ο κοινός νομοθέτης και η διοίκηση υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών περιοχών όπου με τον ν. 4150/2013 προβλέπεται ρητά σε κάθε νομοσχέδιο που κατατίθεται στη Βουλή να εφαρμόζεται η ρήτρα της νησιωτικότητας.
Η ανωτέρω παραδοχή δεν μπορεί να μην ληφθεί υπόψη από την πλευρά του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη στο προωθούμενο νομοθέτημα, καθώς εντάσσεται στην ασκούμενη πολιτική της ίδιας κυβέρνησης που  αφενός επιδιώκει τους ίδιους στόχους και αφετέρου διδάσκεται από τις δυσκολίες που παρουσιάζονται στην υλοποίηση τους.
Όλα τα παραπάνω μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ειδικά τα Δωδεκάνησα για Ιστορικούς και Γεωγραφικούς λόγους θα πρέπει  να αντιμετωπιστούν διαφορετικά και η αλλαγές που θα πραγματοποιηθούν σε επίπεδο Διευθύνσεων – Νομού να συμβάλουν στην βελτίωση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών και όχι στην υποβάθμιση και  την δυσλειτουργία. Από την πλευρά μας προτείνουμε:

1.    Ίδρυση Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης του Κλάδου Τάξης με έδρα τη Ρόδο και η οποία θα περιλαμβάνει τις καταργούμενες Α’ και Β’ Αστυνομικές Διευθύνσεις και αντίστοιχα την  Ίδρυση Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ασφαλείας με έδρα τη Ρόδο.
2.    Ίδρυση Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης υπαγόμενα στον Κλάδο Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων στη Ρόδο και στην Κω.
3.    Στα υπό έκδοση Π.Δ. που θα ακολουθήσουν προτείνουμε τη σύντμηση των περιφερειακών Αστυνομικών Τμημάτων της Δωδεκανήσου (Αφάντου, Αρχαγγέλου, Λίνδου, Νότιας Ρόδου, Ιαλυσού και Αταβύρου) καθώς και Αποκλειστική έκδοση  Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας στα πρότυπα του Γραφείου Έκδοσης Διαβατηρίων, στην έδρα του κάθε νησιού με το οποίο θα πρέπει να συστεγαστούν και να αναλάβουν από κοινού και  την έκδοση αναζητήσεων για τα απολεσθέντα-κλαπέντα  και την θεώρηση των εγγράφων προκειμένου ο πολίτης να μεταβαίνει μία φορά σε ένα γραφείο όπου θα διεκπεραιώνει όλη την διαδικασία και αντικατάσταση τους.
4.    Διασφάλιση των μεταθέσεων του αστυνομικού προσωπικού σε επίπεδο Νομού σύμφωνα με προαναφερθείσες προτάσεις μας.

Ολοκληρώνοντας τις προτάσεις μας, θέλουμε να καταστήσουμε σαφές ότι η εξάλειψη της γραφειοκρατίας, η αποτελεσματικότητα και η άμεση ανταπόκριση στις απαιτήσεις των πολιτών καθώς και  η εξειδίκευση του Αστυνομικού Προσωπικού, αποτελούν πρώτιστη επιδίωξη μας, βάση των οποίων διατυπώσαμε τις απόψεις μας

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο  Πρόεδρος

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ
Ο   Γεν. Γραμματέας

ΜΠΕΛΕΝΙΩΤΗΣ Σταύρος    Ο  Πρόεδρος

ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ Αντώνιος
Ο   Γεν. Γραμματέας

Pin It on Pinterest