Αριστεύσαντες μαθητές του Γυμνασίου και των Α΄- Β΄ Λυκείου του Γυμνασίου Λ.Τ. Έμπωνας

Α΄ Γυμνασίου

Μαστροσαββάκη Ειρήνη του Κωνσταντίνου (18 11/13)
Μισοδουλάκη Λασκούλα-Παναγιώτα του Κυριαζή (19 10/13)
Νικολουδάκης Σταμάτιος του Κωνσταντίνου (19 2/13)
Σπανουδάκης Νικόλαος-Φώτιος του Γεωργίου (19 7/13)

Β΄ Γυμνασίου

Γιασιράνη Μαγδαληνή του Τσαμπίκου (18 7/11)
Κωνσταντάκης Γεώργιος του Ευαγγέλου (19 7/11)

Α΄ Λυκείου

Κολεζάκη Παναγιούλα του Παναγιώτη (18,6)

Pin It on Pinterest