Αποτελέσματα αρχαιρεσιών Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος

Μετά τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου και τη σύσταση σε σώμα, το νέο ΔΣ του Συλλόγου είναι: 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Γρηγοριάδης Δημήτρης   

Αντιπρόεδρος: Σταυλάς Ιωάννης                         

Γραμματέας: Βογιατζής Ιωάννης

Ταμίας: Διακοσταυριανού Αναστασία  

Μέλη:

  1. Αυγερινού-Παναγιώτου Παν. 
  2. Σταμάτης Παναγιώτης
  3. Γουδουλάκη Γεωργία                

Αναπληρωματικοί

Αναπληρωματικά μέλη σύμφωνα με τις αρχαιρεσίες της 24ης Ιουλίου 2021 είναι:

  1. Κουλούμπρης Μιχαήλ             
  2. Λουιζίδης Αλέξανδρος