Στην απόλυση οδηγούνται 226 δημοτικοί αστυνομικοί

Συνολικά 226 δημοτικοί αστυνομικοί οδηγούνται στην οριστική τους απομάκρυνση από το Δημόσιο.

Το ΑΣΕΠ συγκέντρωσε από τα 12 αρμόδια Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια τους τελικούς πίνακες διάθεσης της καταργηθείσας υπηρεσίας, τους ενοποίησε και κατάρτισε τους αντίστοιχους πίνακες κατάρτισης, γράφει σήμερα η «Εφημερίδα των Συντακτών».

Όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις θεραπείας κατά των ανωτέρω τελικών πινάκων εντός προθεσμίας ενός μήνα, δηλαδή έως τις 25 Ιουνίου. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, το ΑΣΕΠ θα δημοσιοποιήσει τους οριστικούς πίνακες και τότε οι 226, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, αδιόριστοι υπάλληλοι θα απολυθούν.

Ήδη έχουν υποβληθεί αιτήσεις θεραπείας και, όπως ανακοίνωσε το Ανώτατο Συμβούλιο, θα εξεταστούν χωρίς ανάγκη επανάληψής τους.

Pin It on Pinterest

Share This