Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων ύψους 6 δισ. ευρώ

Συνάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τα κράτη-μέλη για τη λήψη μέτρων

Με στόχο να επισπεύσουν τον προγραμματισμό και την πρακτική εφαρμογή της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) -συνολικού ύψους 6 δισ. ευρώ- εμπειρογνώμονες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη θα συναντηθούν στις Βρυξέλλες στις 11 Ιουλίου. Από αυτά τα κοινοτικά κονδύλια για την Ελλάδα προβλέπονται συνολικά 160,24 εκατ. ευρώ για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων.

Όπως αναφέρει η Επιτροπή σε σχετική ανακοίνωσή της, η συνάντηση θα διεξαχθεί στο πλαίσιο ειδικού σεμιναρίου, στόχος του οποίου είναι η συνεργασία για τον προγραμματισμό μέτρων που χρηματοδοτούνται από την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, έτσι ώστε όλα τα επιλέξιμα κράτη μέλη να μπορέσουν να αρχίσουν να λαμβάνουν τα κονδύλια το συντομότερο δυνατόν.

Προβλέπεται ότι κονδύλια από την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, που προγραμματίζεται από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για την περίοδο 2014-20, προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για μέτρα που απευθύνονται σε νέους κάτω των 25 ετών (ή εάν ένα κράτος μέλος το αποφασίσει, μέχρι 29 ετών), κυρίως για εκείνους που δεν βρίσκονται επί του παρόντος σε απασχόληση, εκπαίδευση ή κατάρτιση (NEET) σε περιφέρειες στις οποίες η ανεργία των νέων υπερβαίνει το 25 % (2012). 20 κράτη μέλη είναι επιλέξιμα για την «πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων», επειδή έχουν τέτοιες περιφέρειες. Με τη χρηματοδότηση της άμεσης προσφοράς θέσεων εργασίας, μαθητείας, πρακτικής άσκησης ή συνεχούς εκπαίδευσης, η «πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων» στηρίζει άμεσα την εφαρμογή των εθνικών συστημάτων «εγγυήσεων για τη νεολαία».

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την 1 Σεπτεμβρίου 2013, πράγμα που σημαίνει ότι η χρηματοδότηση μπορεί να γίνει με αναδρομική ισχύ από τότε. Οι εθνικές αρχές πρέπει να υποβάλουν επιχειρησιακά προγράμματα που να περιλαμβάνουν μέτρα για τη χρήση της χρηματοδότησης από την «πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων» για να εγκριθούν από την Επιτροπή, σύμφωνα με τους όρους των κανονισμών που εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Πηγή : newsbeast.gr

Pin It on Pinterest