Απάντηση στον κ. Γιώργο Υψηλάντη

Σε απάντηση όσων σχετικά μας έχει απευθύνει, ποικιλοτρόπως, ο κ. Γιώργος Υψηλάντης καταθέτουμε τα παρακάτω στοιχεία τα οποία είναι αναρτημένα στο site της «Διαύγειας», προσβάσιμα σε κάθε πολίτη.

Παραθέτουμε τις ΑΔΑ και ερωτούμε αν ισχύει πως από την Περιφέρεια Ν.Αιγαίου:

1. Με την ΑΔΑ-ΨΔΑΜ7ΛΞ-Ξ7Λ στις 25/04/2016, κοστίσατε στον Έλληνα Φορολογούμενο 9.348 ευρώ; Ναι ή όχι;

2. Με την ΑΔΑ-7Ν8Ψ7ΛΞ-ΝΒΓ στις 26/05/2016, κοστίσατε στον Έλληνα Φορολογούμενο 9.348 ευρώ; Ναι ή όχι;

3.Με την ΑΔΑ-6ΟΒΑ7ΛΞ-Λ5Β στις 19/07/2016, κοστίσατε στον Έλληνα Φορολογούμενο 18.848 ευρώ; Ναι ή όχι;

4. Με την ΑΔΑ-Ψ11Γ7ΛΞ-3Τ4 στις 21/12/2016, κοστίσατε στον Έλληνα Φορολογούμενο 38.000 ευρώ; Ναι ή όχι;

5. Με την ΑΔΑ-Ψ3ΕΟ7ΛΞ-61Μ στις 14/06/2017, κοστίσατε στον Έλληνα Φορολογούμενο 18.848 ευρώ; Ναι ή όχι;

6. Με την ΑΔΑ-Ψ9Σ07ΛΞ-Ε5Ξ στις 24/08/2017, κοστίσατε στον Έλληνα Φορολογούμενο 4.960 ευρώ; Ναι ή όχι;

7. Με την ΑΔΑ-Ω6Ρ47ΛΞ-ΛΧΞ στις 24/10/2017, κοστίσατε στον Έλληνα Φορολογούμενο 4.960 ευρώ; Ναι ή όχι;

8. Με την ΑΔΑ-ΩΘ0Δ7ΛΞ-5Ω6 στις 19/12/2017, κοστίσατε στον Έλληνα Φορολογούμενο 4.960 ευρώ; Ναι ή όχι ;

9. Με την ΑΔΑ-7ΖΞ27ΛΞ-Φ94 στις 20/02/2018, κοστίσατε στον Έλληνα Φορολογούμενο 4.960 ευρώ; Ναι ή όχι;

10. Με την ΑΔΑ-7Μ0Π7ΛΞ-ΜΞΘ στις 20/04/2018, κοστίσατε στον Έλληνα Φορολογούμενο 4.960 ευρώ; Ναι ή όχι;

11. Με την ΑΔΑ-ΩΨΥΠ7ΛΞ-3ΝΦ στις 22/06/2018, κοστίσατε στον Έλληνα Φορολογούμενο 4.960 ευρώ; Ναι ή όχι;

12. Με την ΑΔΑ-62117ΛΞ-8Ε7 στις 22/08/2018, κοστίσατε στον Έλληνα Φορολογούμενο 4.960 ευρώ; Ναι ή όχι;

13. Με την ΑΔΑ-67Α77ΛΞ-021 στις 24/10/2018, κοστίσατε στον Έλληνα Φορολογούμενο 4.960; Ναι ή όχι;

14. Με την ΑΔΑ-7ΘΝΑ465ΖΩ5-ΣΩΑ στις 14/11/2018, κοστίσατε στον Έλληνα Φορολογούμενο 3.510 ευρώ; Ναι ή όχι;

15. Με την ΑΔΑ-ΩΙΓΚ465ΖΩ5-43Ξ στις 21/11/2018, κοστίσατε στον Έλληνα Φορολογούμενο 1.509 ευρώ; Ναι ή όχι;

16. Με την ΑΔΑ-Ω0Τ17ΛΞ-8ΞΔ στις 20/12/2018, κοστίσατε στον Έλληνα Φορολογούμενο 4.960 ευρώ; Ναι ή όχι;

17. Με την ΑΔΑ-7ΧΔΦ7ΛΞ-9ΚΘ στις 25/02/2019, κοστίσατε στον Έλληνα Φορολογούμενο 4.960 ευρώ; Ναι ή όχι;

Και τέλος:

18. Με την ΑΔΑ-607Β465ΖΩ5-7ΡΩ στις 20/07/2018, έχετε συνάψει σύμβαση με την ΕΕΤΑΑ (Α.Ε. στην οποία μετέχουν κατά 55% οι φορείς της Αυτοδιοίκησης, 34% το Ελληνικό Δημόσιο και 11% Φορείς κοινωνικού τομέα) ύψους 37.440 ευρώ +ΦΠΑ 24% = 46.425; Ναι ή όχι ;

Αυτά τα οποία αποτελούν το κόστος των υπηρεσιών σας, αθροίζονται σε 195.436 ευρώ από τον Απρίλιο του 2016 έως τον Φεβρουάριο 2019;

Δηλαδή μέσο όρο στα τρία αυτά έτη 62.180 ευρώ ανά έτος;

Κοστίσατε ή όχι στο Ελληνικό Δημόσιο 75.544 ευρώ το 2016, δηλαδή 6.295 ευρώ μηνιαίως;

Κοστίσατε ή όχι στο Ελληνικό Δημόσιο 33.728 ευρώ το 2017, δηλαδή 2.810 ευρώ μηνιαίως;

Κοστίσατε ή δεσμεύτηκαν πιστώσεις για εσάς από τα χρήματα ύψους 81.203 ευρώ το 2018;

Αν έστω και ένας από τους παραπάνω υπολογισμούς ή στοιχεία είναι ψευδή ή λανθασμένα, έχετε τον λόγο της τιμής μας πως η συγγνώμη μας θα είναι δημόσια.

Είναι όμως πεποίθησή μας πως ο πολίτης θα πρέπει να είναι καλά ενημερωμένος και να γνωρίζει τα ΠΑΝΤΑ και πως όποιος ζητά την ψήφο του θα πρέπει να επιδιώκει την διαφάνεια. Αν στα παραπάνω, στοιχεία εντοπίζετε προσπάθεια συκοφαντίας, λάσπης ή ανηθικότητας είμαστε στην διάθεσή σας.