Απαγορευση στάθμευσης στο Νεστορίδειο

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα την αριθμό πρωτοκόλλου 2501/1/1340-α’ απόφαση (ΑΔΑ 6ΧΖΓ46ΜΤΛΒ-ΟΦΙ) της Α΄ Διεύθυνσης Αστυνομίας Δωδεκανήσου αποφασίσθηκε η απαγόρευση στάθμευσης παντός οχήματος από την 08.00΄ ώρα της Πέμπτης (02-12-2021) έως την 13.00΄ ώρα της Παρασκευής (03-12-2021) ως κατωτέρω:

α) έμπροσθεν Νεστορίδειου Μελάθρου, επί της ενταύθα Πλατείας Χαρίτου, οκτώ (8) θέσεων

στάθμευσης και

β) έμπροσθεν της νέας πτέρυγας του Νεστορίδειου Μελάθρου, επί της ενταύθα οδού Ι. & Π.

Νεστορίδη (πρώην οδό Κω), τεσσάρων (4) θέσεων στάθμευσης.

– Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται κανονικά.

Η εφαρμογή της παρούσας ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Ρόδου.

Διαβάστε περισσότερα νέα εδώ

Pin It on Pinterest