Αντιμετωπίζονται και πάλι απαξιωτικά οι δημοτικές κοινότητες από την δημοτική αρχή

Σε δηλώσεις που προέβη ο αρμόδιος αντιδήμαρχος οικονομικών, σχετικά με τον προϋπολογισμό του 2024 του δήμου Ρόδου, αναφέρει σωστά ότι, για την ψήφισή του ακολουθείται μία συγκεκριμένη διαδικασία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Όμως, έχει παρακάμψει ήδη ισχύουσα νομοθεσία, είτε γιατί δεν γνωρίζει , είτε γιατί δεν την ακολουθεί (sic), λόγω νοοτροπίας, τουλάχιστον για την δημοτική κοινότητα Ρόδου, διότι δεν γνωρίζω εάν έχει ακολουθηθεί για τις άλλες κοινότητες, και συγκεκριμένα:

Σύμφωνα με το Άρθρο 84, Ν4555/2018, περί Αρμοδιοτήτων του συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων Παράγραφος 1(β), αυτό εισηγείται ποια έργα και δράσεις θα εκτελεστούν στην κοινότητα, από το ποσοστό των κεντρικών αυτοτελών πόρων που προορίζονται για επενδυτικές ανάγκες του δήμου, που τις αναλογούν, σύμφωνα με την παράγραφο 4Α του άρθρου 259 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 παρ.9ε του Ν.4623/2019. Δυστυχώς, το συμβούλιο της κοινότητας Ρόδου ουδέποτε ενημερώθηκε για το ποσοστό των κεντρικών αυτοτελών πόρων όπως συνηθίζει η δημοτική αρχή.

Ως επόμενο βήμα και προϋπόθεση αναφέρεται ότι, για την «…κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού και την ψήφισή του από την Οικονομική Υπηρεσία…» θα πρέπει να « … έχει ενσωματωθεί στην εισήγηση και το Τεχνικό Πρόγραμμα του δήμου. Το τελευταίο είναι απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να προχωρήσουν στην ψήφισή του από την Οικονομική Επιτροπή»

Και εδώ έχει ακολουθηθεί η άλλη οδός, δηλαδή του έτσι θέλω ή έχω παντελή άγνοια της νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, δεν έχουν εφαρμοσθεί τα διαλαμβανόμενα στο Άρθρο 86, του Ν.3852/2010, περί Προϋπολογισμού της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας. Συμμετοχή του συμβουλίου στην κατάρτιση του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του δήμου.

Σύμφωνα με την Παράγραφο 1. Κάθε έτος το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του καθορίζει το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού εξόδων του επόμενου έτους της δημοτικής τοπικής κοινότητας. Η απόφαση αυτή διαβιβάζεται στο συμβούλιο -της κοινότητας- έως το τέλος Ιουνίου. Δυστυχώς, ουδέποτε έφθασε κάτι τέτοιο στο συμβούλιο.

Επίσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3, το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας με απόφαση που λαμβάνεται ένα μήνα τουλάχιστον πριν την κατάρτιση του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του δήμου, εισηγείται στην εκτελεστική επιτροπή με σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της περιφέρειάς του και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη, τις δράσεις που πρέπει να περιλαμβάνει το επιχειρησιακό πρόγραμμα του δήμου και τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν. Φυσικά , ούτε αυτό έχει ακολουθηθεί .

Είναι εμφανής , για άλλη μια φορά, ότι ο ενθουσιώδης χαρακτηρισμός του προϋπολογισμού είναι θλιβερός για τις κοινότητες αφού και πάλι αντιμετωπίζονται απαξιωτικά από την δημοτική αρχή, όπως άλλωστε συνηθίζει από την αρχή της ανάληψης των καθηκόντων της.

Μιχαήλ Β. Μαντικός

Ανεξάρτητος Σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου

Ψηφίστε εδώ για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου!

Διαβάστε επίσης: 10 Χρόνια Rodosreport – 10 χρόνια σταθερά στην κορυφή !

Διαβάστε περισσότερα νέα εδώ

Pin It on Pinterest