Αυτοί είναι οι Αντιδήμαρχοι και Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι με δικαίωμα υπογραφής

Θέμα: Ορισμός και ανάθεση αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων με δικαίωμα υπογραφής.

Με τις υπ. αριθμ. ………………………………………αποφάσεις του Δημάρχου Ρόδου ορίζονται :
α) Αντιδήμαρχοι του Δήμου Ρόδου, με θητεία δυόμισι ετών σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 59 του ν.3852/2010 και
β) ως Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι με δικαίωμα υπογραφής.
α) Αντιδήμαρχοι του Δήμου Ρόδου ορίζονται:
1. Διακοσταματίου Σάββας (Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών, Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, Ανθρώπινου Δυναμικού και Εξυπηρέτησης Πολίτη) :
Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος σε θέματα :
α) Εποπτείας Αποκεντρωμένων Διοικητικών Μονάδων, θεμάτων Κοινωφελούς Εργασίας των προγραμμάτων της Υπηρεσίας Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής (Υ.Ε.Κ.Α.) Ρόδου -Παρακολούθησης αποφάσεων Συμβουλίων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων. (Κορωναίος Ιωάννης).
2. Πόκκιας Γεώργιος (Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης Πρωτογενούς Τομέα και Επιχειρηματικότητας – Υποστήριξης Επενδύσεων και Απασχόλησης)

Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι σε θέματα :
1) Λειτουργίας υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εν γένει διαφημίσεων και περιπτέρων. (Μανωλάκης Αλέξανδρος).
2) Εύρυθμης Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών πλην χορήγησης θέσεων και αδειών και αντιμετώπισης εκτάκτων ζητημάτων. (Καραντζιάς Δημήτριος).
3. Περδίκης Ιωάννης (Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Προσόδων και Προμηθειών, Ελέγχου είσπραξης ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ )

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος στον οποίο αποκλειστική αρμοδιότητα στο Τμήμα Αξιοποίησης-Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας και Κτηματολογίου (Μουτάφης Δήμος).

4. Παλαιολόγου Μιχαήλ (Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου, Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων)

Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι σε θέματα :
1) Πρασίνου και Εμφάνισης Πόλης. (Κυριαζής Στέφανος)
2) Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων. (Κούρτης Ιωάννης)
3) Εύρυθμης Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών και αντιμετώπισης εκτάκτων ζητημάτων κατά ταύτιση με τον Εντεταλμένο των ίδιων θεμάτων της Αντιδημαρχίας Ανάπτυξης, Πρωτογενή Τομέα κλπ.(Καραντζιάς Δημήτρης)
4) Εύρυθμης λειτουργίας και εμφάνισης παραλιών. (Σταυρής Μιχαήλ)

5. Άννα Ζωάννου (Αντιδήμαρχος Προστασίας και Προαγωγής Υγείας, Κοινωνικής Πολιτικής, Ισότητας δύο φύλων και τρίτης ηλικίας)

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος σε θέματα :
Α)Εθελοντισμού και υποστήριξης ΑΜΕΑ. (Πετράκης Σωτήριος).

6. Κρεμαστινού-Ροδίτη Φλώρα (Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πρόνοιας και Προσχολικής Αγωγής)
7. Κωνσταντίνου Αθηνόδωρος (Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Υποδομών – Συγκοινωνιών – Οδοποιίας και Κτιριακών Έργων :

Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι σε θέματα :
Α) Αγροτικής Οδοποιίας. (Πάλλας Αγαπητός).
Β) Συγκοινωνιών και Μεταφορών. (Σαρικάς Γεώργιος)
8. Κακούλης Γεώργιος (Αντιδήμαρχος Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Αστικής ανάπλασης, Πολεοδομικών Εφαρμογών και Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων)

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος σε θέματα:
Εύρυθμης λειτουργίας και εφαρμογής των κανονιστικών διατάξεων Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων περιλαμβανομένης στα Μνημεία και της Νέας Αγοράς.(Ψυλλάκης Βασίλειος)
9. Χατζηλαζάρου Μαρίζα (Αντιδήμαρχος Τουρισμού Διεθνούς προβολής και Αποδήμων Ροδίων )

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος σε θέματα Ροδίων της διασποράς (Τρέχας Κων/νος)
10. Παρδαλός Στέργος (Αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Νεολαίας και AΘλητισμού)
Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος σε θέματα Αθλητισμού. (Καλαθενός Σάββας)

11. Χατζηιωάννου Ελευθέριος (Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Επικοινωνίας και ΜΜΕ).
12. Στον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Πάλλα Αγαπητό ανατίθεται επιπλέον η αποκλειστική αρμοδιότητα της Πολιτικής Προστασίας.

13.Στην Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο Ξεπαπαδάκη Παπαδημητρίου Παρασκευή ανατίθενται: θέματα Προγραμματισμού και Οργάνωσης, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων – Διασύνδεση του Δήμου με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου συνεπικουρώντας τον Δήμαρχο.
Ακόμη, ανακοινώθηκαν οι κάτωθι Δημοτικοί Σύμβουλοι που θα προταθούν από τον Δήμαρχο σε επόμενες Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για την ανάληψη θέσεων Προέδρων, Αντιπροέδρων και Τακτικών Μελών των Οργανισμών-των Εταιρειών και των Επιχειρήσεων του Δήμου, ενώ τα λοιπά μη αιρετά μέλη θα ανακοινωθούν κατά την συζήτηση των θεμάτων στο Δημοτικό Συμβούλιο.

1. ΔΕΥΑΡ
Πρόεδρος : Δημήτριος Τσίκκης
Αντιπρόεδρος : Δημήτριος Καραντζιάς

2. ΔΕΡΜΑΕ
Πρόεδρος: Ιωάννης Κούρτης
Αντιπρόεδρος: Βασίλειος Ψυλλάκης

3. ΡΟΔΑ
Πρόεδρος: Δημήτριος Παρασκευάς
Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Σαρικάς

4. ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Πρόεδρος: Μιχαήλ Χριστοδούλου
Αντιπρόεδρος: Μαρία Χατζηλαζάρου
5. ΠΡΟΤΟΥΡ
Πρόεδρος: Δήμαρχος
Τακτικά Μέλη: Ευάγγελος Μανδρακός
Μαρία Χατζηλαζάρου
Ιωάννης Περδίκης
Γεώργιος Πόκκιας
Αθηνόδωρος Κωνσταντίνου
Ελευθέριος Χατζηιωάννου
6. ΔΟΠΑΡ
Πρόεδρος: Στέργος Αϊβάζης
Αντιπρόεδρος: Σάββας Καλαθενός
7. ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ
Πρόεδρος: Αγαπητός Πάλλας
Αντιπρόεδρος: Ηλίας Μπούκλας
8. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΟΠ)
Πρόεδρος: Άννα Ζωάννου
Αντιπρόεδρος: Σωτήρης Πετράκης
Τακτικό Μέλος: Κων/νος Τρέχας

9. ΚΕΚ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ
Τακτικό Μέλος: Γιάννης Κορωναίος
10. ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Πρόεδρος: Άννα Ζωάννου, εκ του καταστατικού αυτοδίκαια ως Πρόεδρος ΔΟΠ

11. ΔΙΟΔΟΣ
Πρόεδρος: Σάββας Καλαθενός
12. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε. (ΑΝΔΩ Α.Ε.)
Πρόεδρος: Γεώργιος Πόκκιας
Αντιπρόεδρος : Ξεπαπαδάκη – Παπαδημητρίου Βασιλική

Pin It on Pinterest