Ανοίγει η πλατφόρμα επιδότησης επιχειρήσεων που θέλουν να δημιουργήσουν e-shop

Μεθαύριο Παρασκευή 9 Ιουλίου αναμένεται να ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων στην πλατφόρμα www.ependyseis.gr από όσες επιχειρήσεις επιθυμούν να επιδοτηθούν με έως και 5.000 ευρώ, προκειμένου να δημιουργήσουν ηλεκτρονικό κατάστημα ή να αναβαθμίσουν το ήδη υπάρχον e-shop τους.

Θυμίζουμε ότι στον πρώτο κύκλο είχαν κατατεθεί συνολικά 11.500 αιτήσεις εκ των οποίων είχαν εγκριθεί οι 7.162, με τη συνολική δημόσια δαπάνη να φθάνει τα 33,6 εκατομμύρια ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2021 και απευθύνεται σε όσες επιχειρήσεις δεν εντάχθηκαν στον πρώτο κύκλο της δράσης.

Στόχος είναι να στηριχθεί η λειτουργία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ενισχύοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους και διασφαλίζοντας την συνέχεια της οικονομικής τους δραστηριότητας.

Ο προϋπολογισμός του δεύτερου κύκλου που ξεκινάει, ανέρχεται σε 8 εκατομμύρια ευρώ και επιδοτούνται οι δαπάνες έως 5.000 ευρώ σε κάθε επιχείρηση, για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση του ηλεκτρονικού τους καταστήματος.

Εφόσον η επιχείρηση διέθετε ήδη ηλεκτρονικό κατάστημα πριν τις 18/3/2020, επιδοτούνται άυλες δαπάνες μέχρι 1.500 ευρώ για την αναβάθμισή του. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Δικαιούχοι της Δράσης είναι μεσαίεςμικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου (κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα), διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά.

Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019 και νεοσύστατες εφόσον έχουν συσταθεί μετά την ημερομηνία αυτή.

Διαβάστε περισσότερα νέα εδώ