Αναβαθμίζονται τα δημοτικά κτήρια στη Λίνδο

Ολοκληρώθηκαν οι οικοδομικές εργασίες συντήρησης, επισκευής και αναβάθμισης πέντε (5) δημοτικών κτιρίων της Δημοτικής Ενότητας Λινδίων του Δήμου Ρόδου.

Το έργο ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2020, στα πλαίσια υλοποίησης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020, με προϋπολογισμό 108.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α 24% και χρηματοδοτήθηκε από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. Μειοδότης του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε.ΛΙΝΔΙΩΝ» αναδείχθηκε, μετά από διαγωνισμό, η εργοληπτική επιχείρηση «ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΚΤΕΡ Ο.Ε.» η οποία περάτωσε το έργο σε συνολικό χρόνο τριακοσίων ημερών κατ’ εφαρμογή του άρθρου 12 της Διακήρυξης.

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών προέβλεπε στη μελέτη οικοδομικές εργασίες για: το Γυμναστήριο της Τ.Κ. Καλάθου, το Πολιτιστικό Κέντρο της Τ.Κ. Καλάθου, το Πνευματικό Κέντρο Ι. ΖΙΓΔΗ στην Ψάλτο της Τ.Κ. Λίνδου, το Κοινοτικό Κατάστημα (πρώην Δημαρχείο) της Τ.Κ. Λίνδου, το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών και το Γραφείο του Προέδρου της Τ.Κ. Λάρδου.

Αναλυτικότερα η μελέτη περιελάμβανε τις εξής παρακάτω εργασίες:

  • Αποκατάσταση-ανακατασκευή των επιχρισμάτων στις εσωτερικές και εξωτερικές τοιχοποιίες και κυρίως περιμετρικά των παραθύρων καθώς και στα υποστηλώματα
  • Επεξεργασία παλαιού σιδηρού οπλισμού
  • Εσωτερικό και εξωτερικό χρωματισμό
  • Συντήρηση και χρωματισμό σκυροδέματος
  • Μονώσεις δωμάτων
  • Αντικατάσταση τμημάτων ψευδοροφής
  • Αντικατάσταση-συντήρηση και χρωματισμό εσωτερικών και εξωτερικών κουφωμάτων
  • Αντικατάσταση πλακιδίων, σοβατεπί, λωρίδων μαρμάρου, στεγάστρων, κουφωμάτων, τζαμιών
  • Τοποθέτηση ξύλινων ερμαρίων

Διαβάστε περισσότερα νέα εδώ