Αναβάθμιση Επιπέδου Πτητικού Επιδόματος Υγειονομικών ΠΑ

1. Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, έγινε δέκτης παραπόνων από μέλη – συναδέλφους που υπηρετούν στο ΚΕΔΑ Ρόδου, με την ειδικότητα «διασώστη»(ΟΔΙΑ), με σκοπό την υγειονομική υποστήριξη αποστολών Έρευνας Διάσωσης (Ε/Δ).Οι Μόνιμοι Υπαξιωματικοί προέλευσης ΕΠ.ΟΠ (ΟΔΙΑ) κατόπιν σχετικής απόφασης του ΣΑΓΕ εντάσσονται στο προσωπικό μη τεχνικών ειδικοτήτων, επίσης, τοποθετούνται στις Υγειονομικές Υπηρεσίες (ΥΥ) Μονάδων που τηρούν ετοιμότητες Έρευνας Διάσωσης Α/Ν Ε/Π, το οποίο προσωπικό αυτό δύναται να τεθεί σε πτητική αποστολή και να λαμβάνει το πτητικό επίδομα 18μηνου κατηγορίας Ι2 εφόσον συμπληρώσουν τις προβλεπόμενες ώρες πτήσης υγειονομικός στο Ιπτάμενο προσωπικό κατηγορίας Γ.

2. Η υγειονομική υποστήριξη που παρέχουν οι συνάδελφοι ΕΠΟΠ (ΟΔΙΑ) περιλαμβάνει, πέρα από την κλινική εξέταση και την αντιμετώπιση του επείγοντος, και την ιδιότητα του βοηθού ιατρού δηλαδή τήρηση ιατρικών φακέλων, διενέργεια και παρακολούθηση περιοδικών υγειονομικών εξετάσεων (ΤΠΥΕ), διακίνηση δικαιολογητικών υγειονομικών δαπανών, περιοδικές υγειονομικές αναφορές, έλεγχο τροφίμων – ύδατος της μονάδας, καθώς και παρακολούθηση εμβολιασμών και διενέργεια rapid test προς ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2. Οι παραπάνω εργασίες κατανέμονται ισόποσα μεταξύ των στελεχών της ΥΥ. Επιπλέον, απαιτείται 24ωρη ιατρική ετοιμότητα 30 λεπτών από τους δύο ιατρούς (15 ετοιμότητες ανά μήνα). Ταυτόχρονα, στο ΚΕΔΑ Ρόδου υπάρχει μετασταθμευμένο ελικόπτερο Super Puma το οποίο εκτελεί πτήσεις συντήρησης, αεροδιακομιδών, έρευνας – διάσωσης. Βάση νόμου, σε όλες τις πτήσεις απαιτείται η ύπαρξη Υγειονομικού στελέχους, ιατρού ή διασώστη. Από το παραπάνω προκύπτει η ανάγκη για 24ωρη κάλυψη της θέσης αυτής. Οι 30 υπηρεσίες ελικοπτέρου κατανέμονται στους δύο ιατρούς και τους δύο διασώστες οπότε προκύπτει ένα σύνολο 7-8 24ωρων υπηρεσιών το μήνα κατά άτομο. Αξίζει να αναφερθεί, ότι οι υγειονομικοί που συμμετέχουν σε πτήσεις, εκπαιδεύονται ανά τριετία στο σχολείο διαφυγής από βυθιζόμενο ελικόπτερο (HELODUNKER), ενώ οι διασώστες εξετάζονται περιοδικά στο Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής κάθε έτος. Αυτά τα δύο στοιχεία αποδεικνύουν ότι ή Υπηρεσία τους αντιμετωπίζει ως ιπτάμενο προσωπικό. Οι ιατροί και οι διασώστες αποζημιώνονται για την συμμετοχή τους στις πτήσεις του Super Puma με την καταβολή πτητικού επιδόματος 18μήνου (κατηγορίας Ι1 για ιατρούς και Ι2 για διασώστες) εφόσον συμπληρώσουν τις απαιτούμενες ώρες πτήσεων (10 κατ’ ελάχιστο, 30 το μέγιστο). Έπειτα όμως από την συμπλήρωση 30 ωρών πτήσης δεν προβλέπεται επιπλέον αποζημίωση. Αποτέλεσμα αυτού είναι η συμπλήρωση των 30 ωρών πτήσεων από τον καθέναν πολύ πριν ολοκληρωθεί το 18μηνο, με αποτέλεσμα να μην υφίσταται αποζημίωση για τις υπόλοιπες ώρες. Ενδεικτικά, όσον αφορά στο παρόν 18μηνο (01/01/2021 έως 31/07/22) έχουν συμπληρωθεί ήδη κατά μέσο όρο 45 ώρες πτήσεων ο καθένας, δηλαδή 15 ώρες επιπλέον των 30, ενώ υπολείπονται ακόμα 6 μήνες για την συμπλήρωση της περιόδου.

3. Σύμφωνα με την (ε) σχετική η εκπαίδευσή τους πραγματοποιείτε μετά την ολοκλήρωση της βασικής και βαθμοφόρου με μέριμνα ΓΕΑ/ΔΥΓ σε συντονισμό με ΓΕΑ/Β1 και ΔΑΕ. Σύμφωνα με το (α) σχετικό στην παράγραφο 26 αναφέρει ότι :σε κάθε πτήση των Ε/Π Ε-Δ θα συμμετέχει και ένας ιατρός η ΟΔΙΑ με ευθύνη της μονάδας στην οποία εδρεύει ή έχει αποσπασθεί το Ε/Π, ο οποίος θα φέρει μαζί του και την ιατρική βαλίτσα πρώτων βοηθειών.

4. Σύμφωνα με το (β) όμοιο λαμβάνουν το σχετικό πτητικό επίδομα κατηγορίας I2 στην οποία συμπεριλαμβάνονται Υπαξιωματικοί μη κάτοχοι πτυχίου τεχνικής ειδικότητας αεροσκαφών ,που ίπτανται σε διατεταγμένες αποστολές που απαιτούν την παρουσία τους κατά τη διάρκεια της πτήσης.

5. Σύμφωνα με το (δ) σχετικό οι κατηγορίες δικαιούχων πτητικών επιδομάτων εξαμήνου είναι οι εξής :ια) Κατηγορία Ε1-Ε2 Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές (Ε1) καθώς και Υπαξιωματικοί (Ε2), κάτοχοι πτυχίου ειδικότητος αεροσκαφών από αυτές που προβλέπονται για τα μέλη πληρώματος αεροσκαφών και ελικοπτέρων, όταν αυτοί ορίζονται ως απαραίτητα μέλη πληρώματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις. Οι ανωτέρω αξιωματικοί και ανθυπασπιστές κατηγορίας Ε1 και υπαξιωματικοί κατηγορίας Ε2 εντάσσονται στην αμέσως επόμενη κατηγορία, και με ανώτερη τη Δ3, κάθε φορά που συμπληρώνουν 500 ώρες πτήσεως.

6. Κατόπιν όλων των παραπάνω, η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου προτείνει παρακάτω τα εξής:

              α.  Να ενταχθούν οι Ιατροί και οι ΕΠΟΠ (ΟΔΙΑ)στα απαραίτητα μέλη του                  πληρώματος διότι από την ημερομηνία πρόσληψη τους έχουν συμπληρώσει 500 και 700 ώρες πτήσης ο καθένας.

              β. Την αναβάθμιση του πτητικού επιδόματός από επίδομα 18μηνου   

(κατηγορία Ι1 και Ι2) σε επίδομα 6μήνου (κατηγορία Ε1 και Ε2), όπως δικαιούνται άλλωστε , από την, αποδεδειγμένη στην πράξη, υποχρέωση συμμετοχής τους σε όλες τις πτήσεις των ελικοπτέρων και όχι μόνο στις

πτήσεις έρευνας διάσωσης.

              γ. Την περιοδική υγειονομική εξέταση των ιατρών στο Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής, κάθε έτος, όπως όλο το υπόλοιπο ιπτάμενο προσωπικό, για το διάστημα που εμπλέκονται σε καθήκοντα πτήσεων. Με τα ισχύοντα δεδομένα, εξετάζονται υγειονομικά μία φορά ανά 5 έτη στο Τμήμα Περιοδικής Υγειονομικής Εξέτασης και όχι στο Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής, που εξειδικεύεται για την εξέταση του ιπτάμενου προσωπικού.

7. Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου παραμένει πιστή στην διάθεση των συναδέλφων, ώστε να αναδείξει κάθε πρόβλημα και αδικία για να προβεί σε κάθε διεκδίκηση υπέρ του συνόλου του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν στην Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου.

8. Παρακαλούμε την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.), όπου κοινοποιείται το παρόν έγγραφο, να προβεί στις όποιες ενέργειες για την ανάδειξη αυτού του σημαντικού θέματος προς την Στρατιωτική και Πολιτική Ηγεσία, ώστε δικαιωθεί το υγειονομικό προσωπικό της Π.Α..

9. Επίσης, το παρόν έγγραφο κοινοποιείται για ενημέρωση προς Βουλευτές Δωδεκανήσου, Μέλη της Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ρ. και Μ.Μ.Ε..

Με εκτίμηση.

                        Για το Διοικητικό Συμβούλιο               

         Ο                                                Ο

                 Πρόεδρος                              Γεν. Γραμματέας

        Αντωνόπουλος Νικόλαος                  Κεφαλάς Ανέστης  

Pin It on Pinterest

Share This