Δωρεάν περίθαλψη για ανασφάλιστους- Σχέδιο της κυβέρνησης έως το Φεβρουάριο του 2015

Ειδικό σχέδιο που προβλέπει τη δωρεάν ιατροφαρμακευτική κάλυψη ανασφάλιστων πολιτών και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς τους, ως και τον Φεβρουάριο του 2015, καταρτίστηκε από το υπουργείο Εργασίας σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών.

Η δωρεάν ιατροφαρμακευτική κάλυψη θα παρέχεται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Από την καταγραφή που διεξάγεται, οι ανασφάλιστοι πολίτες ανέρχονται σε περίπου 2 εκατομμύρια.

Σύμφωνα με Τα Νέα, το σχέδιο αφορά:

-Ελεύθερους επαγγελματίες που διέκοψαν τη δραστηριότητά τους ή προέβησαν σε δηλώσεις αδράνειας και πληρούν τα ειδικά κριτήρια.
-Αγρότες και ειδικότερα υπερήλικες ασφαλισμένους των οποίων το δικαίωμα επανεξετάζεται και δεν παίρνουν σύνταξη.
-Μηχανικούς, εφόσον το οικογενειακό εισόδημα κατά τα έτη 2011, 2012 και 2013 δεν υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ.

Πηγή : tanea.gr

Pin It on Pinterest