Ανάγκη να διασφαλιστούν οι θέσεις των εργαζομένων στην καθαριότητα

Η παράταξη «Ρόδος Αξιών» και εγώ προσωπικά, πιστή στις αρχές και την ευαισθησία στο κοινωνικό σύνολο, μετά την ανακοίνωση για την έγκριση διαγωνισμού για το σύνολο της καθαριότητας και του πρασίνου,  τοποθετείται ως εξής: 

Η καθαριότητα είναι ένα από τα βασικά καθήκοντα της κάθε δημοτικής αρχής.

Θεωρούμε ότι οι υπηρεσίες καθαριότητας πρέπει να ασκούνται από τους υπαλλήλους και  με ίδια μέσα του Δήμου και μόνο αν απαιτείται ειδική τεχνογνωσία να αναζητούνται άλλοι  πρόσφοροι τρόποι, επ ωφέλειά του δημοσίου συμφέροντος. 

Με δεδομένο τον μεγάλο αριθμό των εργαζομένων στην υπηρεσία καθαριότητας στο δήμο μας, το σύνολο της καθαριότητος και του πράσινου σε ιδιώτες, μας βρίσκει διαμετρικά αντίθετους. 

Εδώ δεν μιλάμε για ΣΔΙΤ οι οποίες δύναται να αφορούν όλα τα επίπεδα διαχείρισης των αποβλήτων (όπως συλλογή, διαλογή, επεξεργασία), εφόσον η συνεργασία αυτή επιτυγχάνει ικανοποιητικό λόγο ποιότητας-κόστους παροχής υπηρεσιών, προς όφελος των πολιτών και του περιβάλλοντος και το ζήτημα που τίθεται είναι η οφειλόμενη ισορροπία και να μην απεμπολεί το κράτος τα δικαιώματα του, παρά μόνο σε περιπτώσεις που απαιτείται εξειδικευμένη εμπειρία.

Ο Δήμος Ρόδου διαθέτει εκτός των οχημάτων και 380 περίπου μόνιμους και αορίστου χρόνου υπαλλήλους.

Το πρώτο που θα έπρεπε να μεριμνήσει η Δημοτική Αρχή είναι η επίδειξη στο Σώμα του Δήμου το ανώτατο όργανο, από πού θα εξευρεθούν ετησίως οι πιστώσεις, μια προέγκριση πιστώσεων για τα τέσσερα (4) έτη που θα καλύπτει η σύμβαση και μια μελέτη για το ρόλο των υφιστάμενων ανθρώπινων πόρων και εξοπλισμού στα πλαίσια της λειτουργίας της προτεινόμενης σύμβασης.

Και τίθεται το ερώτημα:

Yπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στο προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2022 τόσο στον τακτικό σκέλος όσο και στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων;

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 ΦΕΚ 147 άρθ. 1 παρ. 10 ως συμφωνία – πλαίσιο νοείται μια συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ μιας ή ενός ή περισσότερων αναθετουσών αρχών/αναθετούντων φορέων και ενός ή περισσοτέρων οικονομικών φορέων, η οποία αποσκοπεί στον καθορισμό των όρων που διέπουν τις συμβάσεις που πρόκειται να συναφθούν κατά τη διάρκειας συγκεκριμένης περιόδου, ιδίως όσον αφορά τις τιμές και, όπου ενδείκνυται τις προβλεπόμενες ποσότητες.

Πρόταση μας είναι, δεδομένου ότι πρόκειται για συμφωνία- πλαίσιο που υλοποιείται με εκτελεστικές συμβάσεις, να προσαρμοστεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε υπηρεσίες που απασχολούνται υπάλληλοι να εξαιρεθούν απο αυτή, ώστε να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας των υπαλλήλων.

Το θέμα είναι εξαιρετικά κρίσιμο! Θα πρέπει να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο σε αποκλειστική   συνεδρίαση με την συμμετοχή εκπροσώπων των εργαζομένων όπου η Δημοτική αρχή να δώσει τις απαραίτητες εξηγήσεις και να απαντήσει σε κάθε ερώτημα της αντιπολίτευσης αλλά και να παρουσιάσει τις όποιες μελέτες που οδήγησαν στη συγκεκριμένη απόφαση. Να ακολουθήσει δε ονομαστική ψηφοφορία για να αναλάβει ο κάθε δημοτικός σύμβουλος την ευθύνη του. 

Να μην λησμονούμε ότι με την υφιστάμενη κατάσταση σε επίπεδο οργάνωσης και μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου ότι μόνο εξαιτίας της υπέρβασης των υπηρεσιακών καθηκόντων των εργαζόμενων στην καθαριότητα η πόλη μας έχει αυτή την εικόνα!» 

Είμαστε υποχρεωμένοι με αίσθημα ευθύνης, άπαντες να βρούμε λύση εδώ και τώρα!

Δημήτρης Γ. Κρητικός

Ιατρός πνευμονολόγος

Επικεφαλής παράταξης «Ρόδος Αξιών»

τέως Δήμαρχος Καμείρου Ρόδου

Pin It on Pinterest