Ανάγκη για αίμα rhesus αρνητικό στο νοσοκομείο της Ρόδου

“ΈΛΛΕΙΨΗ ΟΜΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣ Ο rhesus αρνητικό (0-)

Λόγω αυξημένων περιστατικών στο νοσοκομείο μας,υπάρχει ανάγκη στην συγκεκριμένη σπάνια ομάδα αίματος.

Κάνουμε έκκληση στα μέλη μας αλλά και σε όλους τους εθελοντές με αυτή την ομάδα αίματος ,να έρθουν αύριο 09.00-13.00 η τις επόμενες μέρες να δώσουν αίμα.

Ιωάννη Καζούλη 8
τηλ 2241069444”