Υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Συγκομιδής πριν την έκδοση «βεβαίωσης για απόσταξη»

Από το γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Πολιτικής Πρωτογενή Τομέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4239/122876/02-10-2014 Εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι αμπελουργοί οι οποίοι αιτούνται έκδοση «βεβαίωσης για απόσταξη» θα πρέπει προηγουμένως να έχουν υποβάλει Ηλεκτρονική Δήλωση Συγκομιδής για το έτος 2014.

ΟΙ Δηλώσεις Συγκομιδής οινοστάφυλων, είναι υποχρεωτική είτε παραδώσουν την παραγωγή τους στα οινοποιεία, είτε τα οινοποιούν για λογαριασμό τους, με ή χωρίς να αποστάζουν τα στέμφυλα και κατατίθενται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (www.minagric.gr) στον τομέα Ψηφιακές Υπηρεσίες από όπου μπορείτε να βρείτε πρόσθετες πληροφορίες για την διαδικασία.

Εφόσον ο παραγωγός δεν έχει ολοκληρώσει τη συγκομιδή για το σύνολο της ηρτημένης παραγωγής στα αγροτεμάχιά του ή για κάποιο λόγο δεν είναι έτοιμος να συμπληρώσει το σύνολο της Δήλωσης Συγκομιδής, η υποβολή μπορεί να γίνει σταδιακά και να περιλαμβάνει μόνο τις συγκομισθείσες ποσότητες τη δεδομένη χρονική στιγμή που υποβάλλεται η δήλωση (μη οριστικοποιημένη δήλωση). Στην περίπτωση αυτή η Υπηρεσία μας μπορεί να χορηγήσει την βεβαίωση απόσταξης με βάση τη δήλωση συγκομιδής (μη οριστικοποιημένη δήλωση) που έχει ήδη υποβληθεί.

Εάν ο αμπελουργός θέλει να αποστάξει επιπλέον ποσότητες στεμφύλων πρέπει να αιτηθεί εκ νέου βεβαίωση εφόσον ενημερώσει ξανά την δήλωση συγκομιδής του.
Οι οινοποιοί οι οποίοι επιθυμούν να οδηγήσουν στέμφυλα παραγωγής των αμπελώνων τους προς απόσταξη οφείλουν να υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής όπως και οι υπόλοιποι αμπελουργοί.

Μετά τη καταληκτική ημερομηνίας για την υποβολή δηλώσεων συγκομιδής (30 Νοεμβρίου για το 2014) η Υπηρεσία μας θα διενεργήσει έλεγχο στις τελικές δηλώσεις των παραγωγών οι οποίοι έχουν λάβει βεβαιώσεις απόσταξης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας στη Ρόδο τηλ. 2241364919 , στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής στη Σύρο τηλ.2281098828, καθώς και στα Τμήματα Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Ρίξτε μία Ματιά

Pin It on Pinterest