Συσκευές αυτόματου εντοπισμού σκαφών στα αλιευτικά σκάφη

 

«Kαθορισμός υπόχρεων αλιευτικών σκαφών και δικαιολογητικών παροχής οικονομικής ενίσχυσης για την αγορά και τοποθέτηση συσκευών αυτόματου εντοπισμού σκαφών»

Από το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 9314/ 150764 / 30-12-2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση ΑΑΤ και Α.Α Οικονομικών και το υπ’ αριθ. 676 / 8618 / 21-01-2014 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων – Δ/νση Θαλάσσιας Αλιείας καθορίζονται :

Α.- Τα αλιευτικά σκάφη ως υπόχρεα για την τοποθέτηση συσκευών αυτόματου εντοπισμού σκαφών και την αναγνώρισή τους από το Σύστημα Παρακολούθησης Σκαφών μέσω της διαβίβασης του γεωγραφικού τους στίγματος, τα οποία είναι τα ενεργά ελληνικά αλιευτικά σκάφη εγγεγραμμένα στο Κοινοτικό Αλιευτικό Μητρώο (ΚΑΜ), ήτοι :

1.-Αλιευτικά Σκάφη ολικού μήκους 15 μέτρων και άνω, τα οποία έχουν εγκατεστημένη συσκευή αυτόματου εντοπισμού (VMS),τουλάχιστον τα τελευταία πέντε (5) έτη.

2.- Αλιευτικά Σκάφη ολικού μήκους μικρότερου των δώδεκα (12) μέτρων, στα οποία χορηγείται άδεια αλίευσης μεγάλων πελαγικών ψαριών.

3.- Αλιευτικά Σκάφη ολικού μήκους μικρότερου των δώδεκα (12) μέτρων, στα οποία χορηγείται άδεια απόπλου και αλιείας στα διεθνή ύδατα.

4.- Αλιευτικά Σκάφη ολικού μήκους μικρότερου των δώδεκα (12) μέτρων που επιθυμούν την ένταξή τους στην διαδικασία ηλεκτρονικής παρακολούθησης σκαφών.

Β.- Οι όροι, τα ειδικά δικαιολογητικά και οι διαδικασίες χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης για την αγορά και τοποθέτηση των εν λόγω συσκευών. Η δαπάνη της συσκευής είναι επιλέξιμη μέχρι του ποσού των 2.500 Ευρώ ανά σκάφος και καλύπτεται σε ποσοστό 100% με τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης. Στο προαναφερόμενο ποσό δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ ,ο οποίος δεν είναι επιλέξιμος.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας (τηλ.: 2241364884), στο Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Κυκλάδων (τηλ.:2281098829) και στα Τμήματα Αλιείας των Περιφερειακών Ενοτήτων Καλύμνου ( τηλ.:2243059419 ) και Νάξου (τηλ:.2285023990).-

Ε.Π

                                                                             Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Pin It on Pinterest