Αιτήματα των Εργατικών Κέντρων Κρήτης και Ρόδου

Σε συνέχεια των επιστολών που σας έχουμε αποστείλει, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι χρίζουν άμεσης λύσης βασικά αιτήματά μας, τα οποία θα βοηθήσουν αρκετούς συναδέλφους μας να πάρουν ένα, έστω, βοήθημα μέχρι την έναρξη της επόμενης τουριστικής περιόδου στην περιοχή μας.

Το πρώτο αίτημα σχετίζεται με τη δημοσίευση του ΦΕΚ που αφορά τις παρατάσεις των επιδομάτων ανεργίας και των επιδομάτων στους εργαζομένους που δεν είχαν δικαίωμα επαναπρόσληψης βάσει των εξαγγελιών κυβερνητικών παραγόντων ˙ και να υπάρξει μέριμνα για τους μακροχρόνια ανέργους.

Το δεύτερο αφορά την άμεση ανανέωση όλων των βιβλιαρίων υγείας των εποχιακά απασχολούμενων και ειδικά αυτών που δεν κατάφεραν να εργαστούν πέρσι και να συμπληρώσουν τα απαραίτητα ένσημα που απαιτούνται για την ανανέωσή τους.

Το τρίτο αφορά την εμφάνιση των ενσήμων από το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ώστε να μπορέσουν οι έγκυες να λάβουν το επίδομα λοχείας καθώς υπάρχει κίνδυνος να χαθεί.

Το τέταρτο σχετίζεται με τους εποχιακούς οι οποίοι εργάστηκαν σε 12μηνης λειτουργίας επιχειρήσεις και φέτος, εξαιτίας της πανδημίας οι επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονταν δεν προσέλαβαν το σύνολο των εργαζομένων αλλά ένα μικρό μέρος αυτών, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να χαρακτηριστούν ως εποχικοί καθώς οι επιχειρήσεις δεν απέλυσαν το 75% των εργαζομένων.

Να υπάρξει πρόβλεψη για τους νέους που το 2020 θα έπαιρναν πρώτη φορά ανεργία. Εκεί όπου ως εποχικοί πρέπει να έχουν πενήντα (50) ένσημα, ο Ο.Α.Ε.Δ, ως νέους ασφαλισμένους, ζητά ογδόντα (80) πράγμα που δεν μπορεί να επιτευχθεί λόγω συγκυριών.

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΟΔΟΥ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΟΡΓΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΛΙΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΝΩΛΙΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΠΟΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΟΔΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ