Αιτήματα και αποφάσεις των εργαζομένων στο Δήμο Ρόδου και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις

ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤ/ΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

Στις 21-2-2014 τα μέλη του Δ.Σ. των εργαζομένων συναντήθηκε με τον αντιδήμαρχο καθαριότητας και ανακύκλωσης κ. Ι.Περδίκη.

Η συνάντηση είχε τα παρακάτω θέματα συζήτησης:  Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στην Διευθ. Καθαριότητας και τα συνεργεία συντήρησης.

1.Την λήξη αποχής των εργαζομένων από νυχτερινή απασχόληση τις Κυριακές και εξαιρέσιμες.

2. Την επισκευή-συντήρηση των Μηχανημάτων έργων στον ΧΥΤΑ

3. Την ενίσχυση του ΧΥΤΑ με χειριστές

4. Την ενεργοποίηση του Τεχνικού Ασφαλείας κ’ Ιατρού εργασίας

5. Την τελική διάθεση επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων

6. Την συλλογή κ’ υγειονομική ταφή νεκρών ζώων και ζωικών υπολειμμάτων

7. Εμβολιασμοί και  προληπτική Ιατρική Εργαζομένων

8 .Εξοπλισμοί εργασίας εργαζομένων

Το Δ.Σ. των εργαζομένων μετά κ’ την προσωπική δέσμευση του κ. Ι.Περδικη  α) για την  αποπληρωμή των δεδουλευμένων νυχτερινών κ.λ.π αποδοχών του 2013 εώς το τέλος  Μαρτίου του 2014.

β) την ανα μήνα σύνταξη κ’ παρακολούθηση καταστάσεων των δεδουλευμένων νυχτερινών-Κυριακών-εξαιρέσιμων και την άμεση καταβολή τους για το 2014.

Αποφάσισε την λήξη της αποχής των εργαζομένων από απασχόληση σε νυχτερινά-Κυριακές-αργίες από 1-3-2014.

Για όλα τα υπόλοιπα θέματα αποφασίστηκε η περαιτέρω έρευνα και ενημέρωση λοιπών εμπλεκόμενων υπηρεσιών κ’ Διευθύνσεων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                  Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                       

Ντελλάκης Ιωάννης                                        Κατσαρού Αντιόπη                                                                 

Pin It on Pinterest