Νέο αιολικό πάρκο σε λειτουργία στη Ρόδο

Τρία νέα αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 36 MW τέθηκαν σε λειτουργία στην Ελλάδα από την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ανεβάζοντας τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ του Ομίλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό στα 544 MW.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εταιρία, τα πάρκα που τέθηκαν σε λειτουργία είναι τα εξής:

– Δύο αιολικά πάρκα στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, ισχύος 11,7 MW και 6,3 MW, αντίστοιχα.

– Αιολικό πάρκο στο Δήμο Ρόδου, στην Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου, ισχύος 18 MW.

Ο Όμιλος ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ έχει εγκαταστήσει 302 MW στην Ελλάδα, 138 MW στις ΗΠΑ, 74 MW στην Πολωνία και 30 MW στη Βουλγαρία. Ταυτόχρονα, διαθέτει υπό κατασκευή ή έτοιμες προς κατασκευή εγκαταστάσεις ισχύος 308 MW, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Συνολικά, ο Όμιλος λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτήσει 852 MW εγκαταστάσεων στην Ευρώπη και την Αμερική.

Στόχος της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ είναι, στο τέλος του 2014, να έχει σε λειτουργία ή υπό κατασκευή σε όλες τις χώρες δραστηριότητάς της, περίπου 1.000 MWέργων.

Pin It on Pinterest