Αυξάνεται η χωρητικότητα του Κλειστού Γυμναστηρίου Καλλιθέας, με την προσθήκη νέων σταθερών εξεδρών με 422 καθίσματα

Τη σύμβαση έργου για την προμήθεια πέντε σταθερών κερκίδων, στο κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας, υπέγραψε την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017, ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Φώτης Χατζηδιάκος, με τον ανάδοχο προμηθευτή, με στόχο την αύξηση της χωρητικότητας του γηπέδου για την διεκδίκηση και φιλοξενία σημαντικών διεθνών διοργανώσεων, αθλημάτων που διεξάγονται σε κλειστούς χώρους, από το Δήμο Ρόδου.

Το έργο έχει τίτλο «Προμήθεια σταθερών κερκίδων στο κλειστό Γυμναστήριο Καλλιθέας» συνολικού προϋπολογισμού 72,912 ευρώ και αφορά την προμήθεια πέντε ξεχωριστά εξεδρών που διακρίνονται όπως ακολούθως:

  1. Δύο (2) σταθερές μεταλλικές κερκίδες, πέντε (5) σειρών, με συνολικά 328 πλαστικά καθίσματα.

  2. Δύο (2) σταθερές μεταλλικές κερκίδες, τριών (3) σειρών με συνολικά 82 πλαστικά καθίσματα.

  3. Μία σταθερή μεταλλική κερκίδα, τριών (3) σειρών με 12 πλαστικά καθίσματα.

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Ρόδου και βάσει των όρων της σύμβασης θα παραδοθεί σε διάστημα τριών μηνών, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, αν και υπάρχουν διαβεβαιώσεις από τον ανάδοχο, ότι οι εργασίες θα ολοκληρωθούν σε διάστημα εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών. Η ολοκλήρωσή του έργου του αναμένεται να αυξήσει τη χωρητικότητα των καθήμενων, από οκτακόσιους είκοσι (820), στους χίλιους διακόσιους σαράντα δύο (1242) θεατές. Συνολικά θα τοποθετηθούν τετρακόσια είκοσι δύο (422) νέα καθίσματα.

Επιπρόσθετα κατ’ εντολή του Δημάρχου κ. Φώτη Χατζηδιάκου, εκπονείται νέα μελέτη για την εκμετάλλευση των κενών χώρων και την τοποθέτηση νέων καθισμάτων περιμετρικά του αγωνιστικού χώρου, προκειμένου να αυξηθεί περισσότερο η χωρητικότητα του γηπέδου, ώστε να αποκτήσει τις προϋποθέσεις διεκδίκησης διεθνών διοργανώσεων και φιλοξενίας αγώνων ευρωπαϊκού επιπέδου.

Pin It on Pinterest

Share This