Άφησαν τη Ρόδο να καεί – 3 μέρες πριν ο δήμαρχος ζήτησε να σταθμεύσουν Canandair στο νησί αλλά…

Η ανευθυνότητα των υπεύθυνων υπερνίκησε την λογική για ακόμα μια φορά . Λίγες μέρες μόλις πριν την σημερινή φωτιά ο δήμαρχος Ρόδου Στάθης Κουσουρνάς είχε ζητήσει την άμεση ενίσχυση της Ρόδου με Cananadiar και προσωπικό αλλά δυστυχώς δεν εισακούστηκε με αποτέλεσμα να ψάχνουμε σήμερα Canandair να συνδράμουν στη μεγάλη φωτιά που καίει τα δάση της Ρόδου .

Δείτε το αίτημα του Δημάρχου Ρόδου

 

Θέμα : «Αίτημα για ενίσχυση της νήσου Ρόδου με εναέρια μέσα και προσωπικό κατά την παρούσα αντιπυρική περίοδο»
Σχετ:
α) Την Κ.Υ.Α. 12030 Φ. 109.1/10-5-1999 με : «Ρύθμιση θεμάτων συνεργασίας του Πυροσβεστικού Σώματος με τις Ένοπλες Δυνάμεις, την Ελληνική Αστυνομία, τη Δασική Υπηρεσία, τους Ο.Τ.Α., τις Υγειονομικές Υπηρεσίες και άλλους φορείς και πρόσωπα που παρέχουν τις υπηρεσίες τους για την πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών».
β) Τον Ν. 2612/1998 / Φ.Ε.Κ. 112/25-5-1998/Τ.Α. : «Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις»
γ) Τον Ν. 4249/2014 / ΦΕΚ Α 73/24-3-2014 : «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις.»
δ) Τους ημερήσιους χάρτες πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γ.Γ.Π.Π.

 

Θα θέλαμε να σας επισημαίνουμε για άλλη μια φορά πως μέχρι τούτη τη χρονική στιγμή έχουν αντιμετωπιστεί ευτυχώς με επιτυχία από την Π.Υ. Ρόδου και όλους τους υποστηρικτικούς φορείς, μεγάλο πλήθος πυρκαγιών, το οποίο είναι αυξημένο σε σχέση με το περασμένο έτος, σε δασικές περιοχές του νησιού μας.
Παράλληλα παρατηρείται από τους ημερήσιους χάρτες πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γ.Γ.Π.Π μεγαλύτερη επικινδυνότητα στο Νότιο τμήμα της χώρας σε αντίθεση με το Βόρειο τμήμα.
Αυτή η αυξανόμενη επικινδυνότητα, που οφείλεται στις κλιματολογικές συνθήκες και ιδίως στην αδιάλειπτη ξηρασία και στους συχνούς ισχυρούς ανέμους (σε αντίθεση με την ηπειρωτική Ελλάδα), αποτυπώνεται ξεκάθαρα από την αυξανόμενη συχνότητα πυρκαγιών στο τέλος κάθε καλοκαιριού και ιδιαίτερα στο νησί της Ρόδου. Η ιδιομορφία δε, που διακρίνει τις δασικές περιοχές μας και η μεγάλη δυσκολία αντιμετώπισης τους από τις επίγειες δυνάμεις κατάσβεσης, καθιστά την παρουσία των εναέριων μέσων ζωτικής σημασίας. Η επιτυχής κατάσβεση πολυάριθμων πυρκαγιών τη φετινή χρονιά, οφείλεται και στην άμεση επέμβαση των εναέριων μέσων κατάσβεσης κυρίως, του ελικοπτέρου που εδρεύει τη Ρόδο και επεμβαίνει άμεσα.
Δεδομένου ότι το επόμενο διάστημα αναμένουμε, όπως και στο παρελθόν, την ένταση περιστατικών πυρκαγιών στην περιοχή μας, παρακαλούμε όπως εξετάσετε με τη δέουσα προσοχή κι ευθύνη την άμεση ενίσχυση των δυνάμεων της Π.Υ. τόσο με εναέρια μέσα κατάσβεσης αλλά και προσωπικού, που θα εδρεύουν στο νησί κατά την παρούσα αντιπυρική περίοδο.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΣΟΥΡΝΑΣ

Pin It on Pinterest