Άδεια για πλωτή εξέδρα στην Τσαμπίκα

Ειδικότερα, η Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων,  ενέκρινε την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας επιφάνειας 25 τ.μ. για λογαριασμό της εταιρείας Κωστάκης Τσαμπίκος & ΣΙΑ Ο.Ε., στην περιοχή Τσαμπίκα Αρχάγγελου Ρόδου, για εποχική χρήση έως έξι μηνών.

Σκοπός της τοποθέτησης της πλωτής εξέδρας, είναι η χρήση της ως σημείο εκκίνησης μηχανοκίνητων θαλασσίων μέσων αναψυχής, ενώ κατά τη διάρκεια των εργασιών τοποθέτησης και κατόπιν χρήσης, θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, των λουομένων καθώς και της προστασίας του περιβάλλοντος.