Α ΕΛΜΕ Δωδεκανήσου: Υποστελέχωση των δομών των Δήμων που υποστηρίζουν τις άμεσες ανάγκες συντήρησης των σχολικών κτηρίων

Πολλά σχολεία  εμφανίζουν κτηριακά προβλήματα λόγω παλαιότητας, κακής συντήρησης, αλλά και γιατί δεν είχαν κατασκευαστεί ως σχολικά κτήρια αλλά με άλλες χρήσεις για παράδειγμα το συγκρότημα της Καπνοβιομηχανίας της Ρόδου κατασκευάστηκε ως εργοστάσιο επεξεργασίας καπνού, το Βενετόκλειο σαν στρατόπεδο των Ιταλών κ.ο.κ. Αυτό έχει ως συνέπεια να παρουσιάζονται πληθώρα κτηριακών προβλημάτων κατά την διάρκεια του έτους.

Πολλές φορές οι δήμοι στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν  αυτά τα προβλήματα  εκτελούν μεγάλα και μικρά έργα.  Δυστυχώς μεγάλο μέρος των προβλημάτων εμφανίζεται κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς, με αποτέλεσμα  να μην έχουν προβλεφθεί οι συντηρήσεις  στις αντίστοιχες μελέτες και να πρέπει να εκτελεστούν από τα αντίστοιχα τμήματα αυτεπιστασίας των Δήμων. Έτσι, ενώ πολλές φορές υπάρχουν τα υλικά για να γίνουν  οι οποιεσδήποτε  άμεσες  επισκευές,  δεν υπάρχει το αντίστοιχο εργατοτεχνικό προσωπικό για να εκτελέσει το σύνολο των εργασιών στο συγκεκριμένο χρόνο.

Για παράδειγμα στον νησί της  Ρόδου  στο οποίο βρίσκονται πάνω από 100 σχολικές μονάδες υπάρχει σημαντική έλλειψη προσωπικού για οικοδομικές και υδραυλικές εργασίες, ενώ πολλές φορές υπάρχουν  παράλληλες απαιτήσεις  για πλήθος εργασιών που δεν αφορά σχολικές μονάδες και διεκπεραιώνεται από το ίδιο προσωπικό.

Προτείνουμε να υπάρξει μέριμνα από το υπουργείο Εσωτερικών ώστε οι δήμοι να στελεχωθούν με το απαιτούμενο προσωπικό στις κατηγορίες εργατοτεχνικού προσωπικού  στις οποίες παρουσιάζονται ελλείψεις ώστε να αξιοποιείται   μόνο από τα σχολεία.

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                            Ο  Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ  ΜΑΡΙΝΟΣ                                                                             ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΞΑΦΗΣ