50 θέσεις εργασίας στις σχολές Τουρισμού σε Κρήτη και Ρόδο

Στην πρόσληψη 50 ατόμων εκπαιδευτικού προσωπικού προχωρά το υπουργείο Τουρισμού σε Κρήτη και Ρόδο.

Ποιες ειδικότητες ζητούνται

ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ «Α.Σ.Τ.Ε.Κ» (άτομα 26)

Α) Επιστημονικοί συνεργάτες (ΠΕ)

 • Μια θέση στο γνωστικό αντικείμενο Δικαίου
 • Μια θέση στο γνωστικό αντικείμενο Ψυχολογίας
 • Δύο θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Οικονομικής Επιστήμης
 • Τρεις θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων
 • Δύο θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Μάρκετινγκ
 • Μια θέση στο γνωστικό αντικείμενο Κοινωνιολογίας

Β) Εργαστηριακοί συνεργάτες (ΤΕ)

 • Μια θέση στο γνωστικό αντικείμενο Πληροφορικής
 • Τρεις θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
 • Δύο θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στο Front Office
 • Δύο θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση F&B Μάνατζμεντ
 • Μία θέση στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στη Μαγειρική

Γ) Εκπαιδευτικοί Ξένων γλωσσών (ΠΕ)

 • Μία θέση Αγγλικών
 • Δύο θέσεις Γαλλικών
 • Δύο θέσεις Γερμανικών
 • Δύο θέσεις Ιταλικών

ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ «Α.Σ.Τ.Ε. ΡΟΔΟΥ»

Α) Επιστημονικοί συνεργάτες (ΠΕ)

 • Τρεις θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων
 • Μία θέση στο γνωστικό αντικείμενο Οικονομικής Επιστήμης
 • Τρεις θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Μάρκετινγκ
 • Μία θέση στο γνωστικό αντικείμενο Δικαίου
 • Μία θέση στο γνωστικό αντικείμενο Ιστορίας-Αρχαιολογίας
 • Μία θέση στο γνωστικό αντικείμενο Κοινωνιολογίας

Β) Εργαστηριακοί συνεργάτες (ΤΕ)

 • Δύο θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στη Διαχείριση Τροφίμων και Ποτών
 • Τρεις θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στη Διεύθυνση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
 • Δύο θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στο Front office
 • Μία θέση στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στη Μαγειρική
 • Μία θέση στο γνωστικό αντικείμενο Πληροφορικής

Γ) Εκπαιδευτικοί Ξένων γλωσσών ( ΠΕ)

 • Μία θέση Αγγλικών
 • Μια θέση Γαλλικών
 • Δύο θέσεις Γερμανικών
 • Μία θέση Ιταλικών.

Pin It on Pinterest