1ος Αγώνας ∆ρόμου Μεσαιωνικής Τάφρου Ρόδου με τίτλο “∆ρόμος Νίκης 2017”

Η 95 Α∆ΤΕ, με τη στήριξη της Ένωσης Αθλητικών Σωματείων Σ.Ε.Γ.Α.Σ
∆ωδεκανήσου και το ∆ήμο Ρόδου (∆.Ο.Π.Α.Ρ) διοργανώνουν τον 1ο Αγώνα ∆ρόμου Μεσαιωνικής Τάφρου Ρόδου με τίτλο “∆ρόμος Νίκης 2017”, αποστάσεως
5000μ, την Τετάρτη 30 Αυγούστου 2017 και ώρα 18:00, με αφετηρία το Θέατρο
Μεσαιωνικής Τάφρου.

Στον Αγώνα μπορούν να συμμετέχουν δρομείς από τις Ένοπλες ∆υνάμεις
(Στρατός Ξηράς, Ναυτικό, Αεροπορία) , τα Σώματα Ασφαλείας, (Αστυνομία,
Λιμενικό, Πυροσβεστική), ανεξάρτητοι δρομείς, ελεύθεροι ασκούμενοι, αθλούμενοι
άλλων αθλημάτων και μέλη κοινωνικών ομάδων.

Στο πλαίσιο της διεξαγωγής του ∆ρόμου Νίκης 2017 και συγκεκριμένα στον
χώρο της αφετηρίας (Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου), θα πραγματοποιηθεί
συλλογή τροφίμων μακράς διάρκειας καθώς και φαρμάκων τα οποία θα
προσφερθούν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Ρόδου μετά το πέρας της εκδήλωσης.
Παρακαλούμε όποιον επιθυμεί, σε εθελοντική βάση να στηρίξει την προσπάθεια
κατά την ημέρα της διεξαγωγής του Αγώνα.

∆ηλώσεις συμμετοχής για όσους επιθυμούν να λάβουν μέρος στον αγώνα
δρόμου μπορούν να πραγματοποιηθούν μέχρι και την ημέρα της διεξαγωγής από
τις 16.45 ως τις 17:45.

Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται όπως παρακάτω :
• Ένοπλες ∆υνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας στα αρμόδια γραφεία

των Μονάδων – Υπηρεσιών τους.

• Λοιπές κατηγορίες στην Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ∆ωδεκανήσου, υπόψη του
τεχνικού συμβούλου, ∆ιακονικόλα Σάββα, τηλ.-fax: 2241030145, email:
[email protected]

 

Από την 95 Ανώτερη ∆ιοίκηση
Ταγμάτων Εθνοφυλακής