1η Διεθνή Ημέρα Αγγελοκαρχαριών-Είδος που εντοπίζεται στα Δωδεκάνησα

Σήμερα Παρασκευή, 26 Ιουνίου, είναι η 1 η Διεθνής Ημέρα Αγγελοκαρχαρία, και θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε να τη γιορτάσετε μαζί μας!


Οι Αγγελοκαρχαρίες ή αλλιώς Ρίνες είναι πεπλατυσμένοι καρχαρίες που αποτελούν μιας από τις πιο απειλούμενες ομάδες καρχαριών στο κόσμο. Στη Μεσόγειο εντοπίζονται 3 είδη η Ακανθορίνα, η Ματορίνα και ο Αγγελοκαρχαρίας, με τους μεσογειακούς πληθυσμούς τους να έχουν χαρακτηριστεί Κρισίμως Κινδυνεύοντες από την Διεθνή Ένωση Προστασίας της Φύσης (IUCN) λόγο της ραγδαίας μείωσης του πληθυσμού τους και τοπικών εξαφανίσεων σε διάφορα σημεία της Μεσογείου.

Οι κύριες απειλές τους είναι η παρεμπίπτουσα αλιεία από
τράτες, δίχτυα και παραγάδια βυθού καθώς και η συνολική υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων τους.


Καθώς η ανάγκη για την ενίσχυση της προστασίας τους στη Μεσόγειο είναι ιδιαίτερα επιτακτική, το 2019 αναπτύχθηκε το Σχέδιο Δράσης για την Προστασία των Αγγελοκαρχαριώνστη Μεσόγειο, βασιζόμενο σε συνεργασίες με τοπικούς εμπειρογνώμονες και φορείς μεταξύ των οποίων και η iSea, ώστε να παρέχει ένα πλαίσιο για τη διατήρησή τους. Αυτό το σχέδιο δράσης περιγράφει τις βασικές απειλές καθώς και τρεις κύριους στόχους που αποσκοπούν στη βελτίωση της διατήρησης αυτών των ειδών και επικεντρώνονται: στην αλιεία, στους οικοτόπους και στη νομοθεσία. Αρκετές δράσεις αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των
απειλών που αντιμετωπίζουν οι αγγελοκαρχαρίες στη Μεσόγειο, αναγνωρίζοντας επίσης ότι πρέπει να προετοιμαστούν πιο λεπτομερείς και στοχευμένες δράσεις.


Επί του παρόντος η The Shark Trust, σε συνεργασία με την iSea, το TUDAV και το WWF, ολοκληρώνουν το Σχέδιο Δράσης για την Προστασία των Αγγελοκαρχαριών στο Αιγαίο και τη Κρήτη. Το Αιγαίο αποτελεί ίσως τη μοναδική περιοχή της Μεσογείου που εντοπίζονται και τα 3 είδη. Ωστόσο το μεγαλύτερο ποσοστό των καταγραφών που έχουμε εντοπίσει έως σήμερα προκύπτει από άτομα που έχουν αλιευτεί. Η αλιεία και των 3 ειδών αγγελοκαρχαριώναπαγορεύεται στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο, παρόλα αυτά καθημερινά εντοπίζουμε περιστατικά παράνομης αλίευσης σε όλη τη λεκάνη, καθώς συχνά τα είδη αυτά μπλέκονται
στα δίχτυα των ψαράδων.


Είναι σημαντικό λοιπόν να ενισχυθούν οι προσπάθειές μας για την προστασία των αγγελοκαρχαριών στο Αιγαίο, μιας περιοχής ιδιαίτερα σημαντικής για τους Μεσογειακούς πληθυσμούς και των 3 ειδών. Έτσι την 1 η Διεθνή Ημέρα Αγγελοκαρχαρία θα θέλαμε να
ανακοινώσουμε την έναρξη του νέου μας προγράμματος με τίτλο «Ενίσχυση της Διατήρησης των Αγγελοκαρχαριών στο Νότιο Αιγαίο», που πρόκειται να ξεκινήσει το Σεπτέμβριου του 2020 με τη χρηματοδότηση του Shark Conservation Fund.


Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα εντοπίζεται μεγάλος αριθμός καταγραφών και των τριών ειδών αγγελοκαρχαρία, κάτι που υποδεικνύει την σημαντικότητα και τη μοναδικότητα της περιοχής. Μέσω αυτού του προγράμματος θα γίνει προσπάθεια για την αποτελεσματικότερη προστασία τους μέσα από την επιστημονική έρευνα, την ενδυνάμωση των εμπλεκομένων στην αλιεία και την βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου.
Ας γιορτάσουμε όλοι μαζί αυτήν τη Διεθνή Ημέρα Αγγελοκαρχαρία χρησιμοποιώντας το hashtag #AngelSharkDay για να μοιραστούμε τις εμπειρίες μας σχετικά με αυτό το είδος, μαζί με φωτογραφίες