Με 110.000 ευρώ η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου χρηματοδοτεί την ανάδειξη της αρχαίας Ακρόπολης του Αγίου Φωκά και τη διασύνδεσή της με τη νεκρόπολη της Κυμισάλας

Μια ακόμη σημαντική παρέμβαση που αναδεικνύει τους πολιτιστικούς θησαυρούς των νησιών της, χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η οποία έχει αναγάγει τον πολιτισμό σε στρατηγική προτεραιότητα, επενδύοντας σημαντικά κονδύλια, εξ ιδίων και ευρωπαϊκών πόρων.

Ειδικότερα, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα χρηματοδοτήσει με το ποσό των 110.000 ευρώ το έργο της ανάδειξης της αρχαίας Ακρόπολης του Αγ.Φωκά και της διασύνδεσης της με την αρχαιολογική θέση των Μαρμαρουνιών και τη νεκρόπολη της Κυμισάλας, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο μία μοναδικού φυσικού κάλλους πολιτιστική διαδρομή στη λιγότερο αναπτυγμένη Δυτική Ρόδο.

Για το σκοπό αυτό, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προτίθεται να προβεί στη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για την υλοποίηση του έργου «Ανάδειξη της αρχαίας Ακρόπολης του Αγ.Φωκά και διασύνδεση με τη νεκρόπολη της Κυμισάλας». Η σύμβαση, η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, θα συνυπογραφεί από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργο Χατζημάρκο, από την Γενική Γραμματέα δρ. Μαρία Ανδρεαδάκη – Βλαζάκη, ως εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και από την Πρόεδρο Επιτροπής Ερευνών και Αναπληρώτρια Πρύτανη Έρευνας, Ανάπτυξης, Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Καθηγήτρια Αμαλία Πολυδωροπούλου.

Το συνολικό κόστος της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 110.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει την υποχρέωση χρηματοδότησης του έργου το οποίο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2017.

Η αρχαιολογική έρευνα της Κυμισάλας, θεωρείται ένα έργο του Πανεπιστημίου Αιγαίου το οποίο αναδεικνύει μια ελάχιστα αναπτυγμένη περιοχή της ημιορεινής Ρόδου, καθώς φέρνει στο φώς έναν εκτεταμένο αρχαιολογικό χώρο με αρχαιολογικές θέσεις και μνημεία διάσπαρτα σε μια έκταση περίπου 10.000 στρεμμάτων, και όλα αυτά στην καρδιά μιας περιοχής που έχει χαρακτηριστεί προστατευόμενη από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα NATURA 2000 (κωδικός: GR 4210005).

Σκοπός είναι η προστασία, η ανάδειξη, η προβολή και η ήπια αειφορική ανάπτυξη της Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου, μέσω της δυναμικής της αρχαιολογικής Έρευνας στην περιοχή της Κυμισάλας.

Φορέας υλοποίησης του προαναφερθέντος Προγράμματος ορίζεται το Πανεπιστήμιο Αιγαίου-ΕΛΕ, διά του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών, σε συνδιεύθυνση με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Η σύναψη της Προγραμματικής σύμβασης εκφράζει τη βούληση των συμβαλλομένων φορέων να συνεργαστούν από κοινού προκειμένου να ενδυναμώσουν και να αναδείξουν τουριστικά την ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Παράλληλα, δηλώνουν την κοινή τους πρόθεση να προωθήσουν περαιτέρω τη συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Πανεπιστημίου Αιγαίου στον τομέα της ανάδειξης λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με προγράμματα ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων.

Pin It on Pinterest