10 χρόνια απο τον θάνατο του Μητροπολίτη Ρόδου Αποστόλου

Επί τη συμπληρώσει 10ετιας από της προς Κύριον εκδημίας του μακαριστού Μητροπολίτου Ρόδου κυρού Αποστόλου του Β , την Κυριακήν 20 Σεπτεμβρίου 2020, εις τον Ενοριακόν Ιερόν Ναόν Αγίων Αποστόλων πόλεως Ρόδου, θα τελεσθή το ιερόν μνημόσυνον αυτού και εν συνεχεία, μετά την Απόλυσιν της Θείας Λειτουργίας (περί την 10:30ʹ), εις τον αύλειον χώρον του ως άνω Ιερού Ναού θα λάβη χώραν η τελετή Αποκαλυπτηρίων της προτομής αυτού.

Σας προσκαλούμεν όπως παραστήτε εις τας ως άνω εκδηλώσεις δια να αποτίσωμεν φόρον τιμής εις τον μακαριστόν Μητροπολίτην κυρόν Απόστολον, ο οποίος, μετά πιστότητος και αφοσιώσεως διηκόνησε την Μητέρα Αγίαν του Χριστού Μεγάλην Εκκλησίαν, το Οικουμενικόν ημών Πατριαρχείον, και την Ιεράν Μητρόπολιν Ρόδου, καταλιμπάνων εαυτόν πρότυπον Εκκλησιαστικής συνεπείας και συνειδήσεως.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου

Διαβάστε περισσότερα νέα εδώ