Σύσταση σε σώμα του νέου Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου

Μετά από την επικύρωση του πρακτικού των εκλογών της 12ης Οκτωβρίου 2014, με την υπ’ αρ. πρωτ.: 8699/06.11.2014 απόφασή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, συνεδρίασε στις 12/11/2014 το 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο και έγινε σύσταση αυτού σε σώμα:

 

Πρόεδρος :        Μαντάς Χρήστος

Αντιπρόεδρος:  Αναγνώστης Θεόδωρος

Γραμματέας:      Τσέρκης Ηλίας

Ταμίας:               Κλωνάρης Μάριος


Μέλη:

  • Άντερσεν Νικόλαος
  • Αρχαγγελίδης Σωτήριος
  • Καλιοτζόγλου Νατάσα
  • Κοιλιάς Στέλιος
  • Μιχάλαρος Χρήστος
  • Μοσχούς Ελευθερία
  • Μυροφόρου Ιωάννης

Για το Δ.Σ.

 

       Ο Πρόεδρος                                     Ο Γενικός Γραμματέας

Μαντάς Απ. Χρήστος                                    Τσέρκης Ιωαν. Ηλίας