Στις Βρυξέλλες για την Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Εβδομάδα ο Δημ. Κρεμαστινός

Στις Βρυξέλλες θα βρίσκεται από τις 20 μέχρι τις 22 Ιανουαρίου 2014 ο καθηγητής Δημήτρης Κρεμαστινός, προκειμένου να λάβει μέρος στην

Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Εβδομάδα και τη

Διάσκεψη για την Οικονομική Διακυβέρνηση

που συνδιοργανώνεται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο κ. Κρεμαστινός θα είναι ο βασικός εισηγητής στη Συνδιάσκεψη των Επιτροπών Κοινωνικών Υποθέσεων της Ε.Ε., με την εξής ατζέντα:

  • Η κοινωνική διάσταση της Οικονομικής Νομισματικής Ένωσης (Ο.Ν.Ε.)

  • Η Ανεργία στην Ελλάδα και οι Προοπτικές Απασχόλησης

  • Η Ετήσια ΄Εκθεση για την Ανάπτυξη, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Συνοχής

Ειδικότερα, στην εισήγησή του ο κ. Κρεμαστινός, θα αναπτύξει το θέμα της βιωσιμότητας των ασφαλιστικών ταμείων στην Ελλάδα.

Παράλληλα, θα συνεδριάσουν και οι Επιτροπές Οικονομικών και Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Pin It on Pinterest