Παραλαβή και παράδοση ιατρικού εξοπλισμού στη Χάλκη

Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω την ALFA BANK για την ανταπόκριση που έδειξε στο αίτημα μου για να εντάξει και την Χάλκη στο πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς του ιδρύματος, με τίτλο ΄΄μαζί με στόχο την υγεία΄΄ στη Χάλκη

Σήμερα βρισκόσαστε στην ευχάριστη θέση να παραλάβουμε και να παραδώσουμε στο Περιφερειακό Ιατρείο της Χάλκης παρουσία της κυρίαςΜαρίας Παπαγεωργίου, Διευθύντρια Διευθύνσεως Καταστημάτων Νήσων Αιγαίου& Κρήτης.

Τον κύριο Μάχλη Μιχαήλ Διευθυντής Καταστήματος Ρόδου, Ρόδου-Ε, Λίνδου & Τήλου τον οποίο και ευχαριστώ θερμά.

Την κυρία Καλλιόπη Τζούρα Διεύθυνση Marketing & Δημοσίων Σχέσεων.

Καθώς και την Κυρία Κλειώ Αποστολάκη από την ΑΓΟΝΗ ΓΟΝΙΜΗ ΓΡΑΜΜΗ.

Ο εξοπλισμός που παραλάβαμε και παραδώσαμε είναι.

1.Μικρός Ηλεκτροκαρδιογράφος, AS CARD GREY 7Aspel,12 Καναλιών, Φορητός, με δυνατότητα Τηλεϊατρικής.

2.Αναλυτης Αίματος ΙΝΖΙΜΑ Καρδιάς ΤΡΙΑ GE METER (INT) 1 uhit Προϊόν του οίκου BIOSITE  INCORPORATED  Μετρητής καρδιακών ενζύμων.

3. Καρδιολογικό Μόνιτορ ΜΟΝΙΤΟΡ   ΙΜ-9 Α

4.  Γυψοπρίονο, Anton Hipp Hipioscill 2002, κατασκευασμένο με το πιο Προηγμένο ηλεκτρονικό σύστημα λειτουργίας για ταλαντώσεις σε συνδυασμό με την πλήρως αυτοματοποιημένη ισχύ αντιστάθμισης.

Pin It on Pinterest

Share This