«Να καλυφθούν άμεσα οι ανάγκες σε ιατροφαρμακευτικό υλικό των Κ.Υ Αρχαγγέλου, Έμπωνα και Γενναδίου»

Ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατέθεσε ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, για το θέμα της έλλειψης πόρων για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας Αρχαγγέλου, Έμπωνα και Γενναδίου με ιατροφαρμακευτικό υλικό.

Η εκχώρηση της διοικητικής ευθύνης των Κέντρων Υγείας στη 2η ΔΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, συνδέεται με την κάλυψη αυτών των αναγκών από τη ΔΥΠΕ. Λόγω, όμως, έλλειψης πόρων, οι ανάγκες αυτές καλύπτονταν από το Νοσοκομείο της Ρόδου έως το Δεκέμβριο του 2015.

Το Νοσοκομείο της Ρόδου, μέχρι πρότινος, κάλυπτε τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας για προμήθειες ιατροφαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού, προκειμένου να είναι σε θέση να προσφέρουν υπηρεσίες στους πολίτες. Η έλλειψη, όμως, πόρων, ανάγκασε το Νοσοκομείο της Ρόδου να μην δέχεται να προμηθεύσει τις μονάδες με άλλο υλικό, λόγω της μείωσης του προϋπολογισμού του κατά ένα εκατομμύριο ευρώ.

Αποτέλεσμα αυτού, είναι ότι από τις αρχές Μαρτίου τα τρία συγκεκριμένα Κέντρα Υγείας δεν μπορούν να προμηθευτούν ιατροφαρμακευτικό υλικό και  παρατηρούνται ήδη ελλείψεις στα Κ.Υ. Αρχαγγέλου και Έμπωνα με σοβαρότερη την έλλειψη οξυγόνου για την αντιμετώπιση έκτακτων και επειγόντων περιστατικών.

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου ζητά να καλυφθούν άμεσα από τη ΔΥΠΕ οι ανάγκες προμήθειας ιατροφαρμακευτικού υλικού των Κ.Υ. Αρχαγγέλου, Έμπωνα και Γενναδίου.

Ο κ. Κόνσολας επισημαίνει, επίσης, ότι θα πρέπει να υπάρξει αναπροσαρμογή του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου Ρόδου αφού βραχυπρόθεσμα θα δημιουργηθεί πρόβλημα στην προμήθεια αναλώσιμων και ιατροφαρμακευτικού υλικού.

 

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης του κ. Κόνσολα, έχει ως εξής:

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς

Υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 

ΘΕΜΑ: «Κάλυψη από την 2η ΔΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου των αναγκών σε ιατροφαρμακευτικό υλικό των Κ.Υ. Αρχαγγέλου, Έμπωνα και Γενναδίου και ενίσχυση του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου Ρόδου»

 

Κύριε Υπουργέ,

 

Τα Κέντρα Υγείας Αρχαγγέλου, Έμπωνα και Γενναδίου στο νησί της Ρόδου, περιήλθαν στη διοικητική ευθύνη και μέριμνα της 2ης ΔΥΠΕ Πειραιώς και Νήσων.

Η ευθύνη αυτή συμπεριλαμβάνει και την ανάγκη κάλυψης των αναγκών σε ιατροφαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό.

Το Νοσοκομείο της Ρόδου, μέχρι πρότινος, κάλυπτε τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας για προμήθειες ιατροφαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού, προκειμένου να είναι σε θέση να προσφέρουν υπηρεσίες στους πολίτες. Η έλλειψη, όμως, πόρων, ανάγκασε το Νοσοκομείο της Ρόδου να μην δέχεται να προμηθεύσει τις μονάδες με άλλο υλικό, λόγω της μείωσης του προϋπολογισμού του κατά ένα εκατομμύριο ευρώ.

Αποτέλεσμα αυτού, είναι ότι από τις αρχές Μαρτίου τα τρία συγκεκριμένα Κέντρα Υγείας δεν μπορούν να προμηθευτούν ιατροφαρμακευτικό υλικό και  παρατηρούνται ήδη ελλείψεις στα Κ.Υ. Αρχαγγέλου και Έμπωνα με σοβαρότερη την έλλειψη οξυγόνου για την αντιμετώπιση έκτακτων και επειγόντων περιστατικών.

Είναι σαφές ότι η 2η ΔΥΠΕ θα πρέπει, άμεσα να καλύψει τις ανάγκες, των Κ.Υ. Αρχαγγέλου, Έμπωνα και Γενναδίου.

Η μείωση, όμως, του προϋπολογισμού της ΔΥΠΕ και ειδικότερα του νοσοκομείου Ρόδου ενδέχεται να προκαλέσει, βραχυπρόθεσμα, ανάλογα προβλήματα στην προμήθεια αναλώσιμων αλλά και ιατροφαρμακευτικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών του.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός

 

  1. Εάν προτίθεται να δώσει άμεση λύση, μέσω της 2ης ΔΥΠΕ, στο πρόβλημα προμήθειας ιατροφαρμακευτικού υλικού που αντιμετωπίζουν τα Κ.Υ. Αρχαγγέλου, Έμπωνας και Γενναδίου.
  2. Εάν προτίθεται να αναπροσαρμόσει τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου Ρόδου προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα με την κάλυψη των αναγκών του σε αναλώσιμα και ιατροφαρμακευτικό υλικό.

Ο Ερωτών Βουλευτής

 

Μάνος Κόνσολας

Βουλευτής Δωδεκανήσου