Η διαχείριση των απορριμμάτων πρωταρχικός στόχος για το δήμο Ρόδου

Ο δήμαρχος Ρόδου κ. Φώτης Χατζηδιάκος συμμετείχε στη συνάντηση εργασίας για το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Νοτίου Αιγαίου. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου υπό τον περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργο Χατζημάρκο,  τους  δημάρχους Καλύμνου, Λέρου, Λειψών ,  εκπρόσωπους των δήμων Τήλου και Χάλκης καθώς και του Τεχνικού Συμβούλου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Ο δήμαρχος Ρόδου μεταξύ άλλων τόνισε ότι: Η νέα Δημοτική Αρχή καλείται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα διαχείρισης των αποβλήτων σε επίπεδο Δήμου με τρόπο οικονομικά επωφελή για τους δημότες μας και περιβαλλοντικά δόκιμο αφού όπως όλοι ξέρουμε ότι η αποκομιδή, εναπόθεση και εν μέρη διαχείριση εμπίπτει σε αυστηρές νομοθεσίες τόσο σε εθνικό όσο και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό εκπονείται το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων της Ρόδου  υιοθετώντας  δράσεις με σκοπό την μέγιστη δυνατή : πρόληψη παραγωγής απορριμμάτων, ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή (ΔσΠ), επεξεργασία, ενεργειακή αξιοποίηση και υγειονομική ταφή των υπολειμμάτων. Σήμερα είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε το θέμα της ανακύκλωσης και μάλιστα με διαλογή στην  πηγή σε τέσσερα ρεύματα υλοποιώντας στοχευμένες δράσεις σε ότι αφορά τα «απόβλητα συσκευασίας» και τα βιοαπόβλητα σε χώρους όπου «παράγεται» και το μεγαλύτερο ποσοστό ανακυκλώσιμου υλικού (σχολεία, παραλίες, ξενοδοχειακές μονάδες, βιομηχανικές-εμπορικές ζώνες κ.α) . Για την επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης που θέτει ο Ν. 4042/2012 και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ)  και την προώθηση της χωριστής συλλογής αποβλήτων θα δημιουργηθεί δίκτυο πράσινων σημείων,  επέκταση των Ολοκληρωμένων Κέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού καθώς και ενός Περιβαλλοντικού Πάρκου Ανακύκλωσης στην πόλη της Ρόδου.

Για να υποστηριχθεί το Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο των Αποβλήτων για τον Δήμο μας, απαραίτητη πέρα αυτών που αναλύθηκαν προηγουμένως είναι η ολοκλήρωση και λειτουργία βασικών υποδομών όπως το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) και η υπό σχεδιασμό δημιουργία μιας μονάδας μηχανικής-βιολογικής και θερμικής επεξεργασίας (ΜΒΕ).

Ο Δήμος θα υλοποιήσει άμεσα προγράμματα ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης των δημοτών με την ενεργή συμμετοχή των τοπικών μέσων μαζικής επικοινωνίας και των οικολογικών φορέων προκειμένου να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα.

Κλείνοντας ο δήμαρχος υπογράμμισε ότι προωθούμε μια διαχείριση περιβαλλοντικά αειφορική, τεχνικά άρτια, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο νόμιμη και πάνω από όλα οικονομικά βιώσιμη με τους σημερινούς οικονομικούς πόρους του Δήμου.

Τοπικό σχέδιο δράσης για τη διαχείριση των απορριμμάτων της Ρόδου εκπονεί ο δήμος  προκειμένου να λύσει περιβαλλοντικά θέματα και  θέματα  υγιεινής σε  ολόκληρο το νησί. Όπως τόνισε ο δήμαρχος Φώτης Χατζηδιάκος, στην συνάντηση εργασίας  η οποία πραγματοποιήθηκε υπό τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργο Χατζημάρκο, είναι αποφασισμένος να  σηκώσει το φορτίο μέσα σ΄ ένα ασφυκτικό και αναχρονιστικό πλαίσιο, και κυρίως χωρίς χρήματα, για τη βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων.

Στη σύσκεψη στην οποία  παρουσία της ομάδας μελετητών του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Νοτίου Αιγαίου παρευρέθηκαν και οι δήμαρχοι Καλύμνου, Λέρου, Λειψών καθώς και εκπρόσωποι των δήμων Τήλου και Χάλκης,  ο δήμαρχος Ρόδου και ως πρόεδρος της ΠΕΔ υπογράμμισε ότι πρέπει να γίνει αγώνας δρόμου ώστε να κερδηθεί ο χαμένος χρόνος.

Στο πλαίσιο αυτό σε ότι αφορά το δήμο Ρόδου θα πρέπει να  ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020 έργα συνολικού προϋπολογισμού  28.920.000 και συγκεκριμένα : o XYTA Νότιας Ρόδου οι εργασίες στον οποίο συνεχίζονται, όπως και στο ΚΔΑΥ Ρόδου που θα ολοκληρωθεί το 2016 ενώ απαιτείται η χρηματοδότηση του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και Αδρανών Δυτικής Ρόδου, ΧΥΤΑ και Μονάδας επεξεργασίας αδρανών Ρόδου καθώς και της Μονάδας  Αποβλήτων Ρόδου.

Ο κ. Χατζηδιάκος τόνισε ότι επιπλέον στόχος είναι η υψηλής ποιότητας ανακύκλωση και μάλιστα με διαλογή στην πηγή σε τέσσερα ρεύματα  γεγονός που αποτελεί πρωταρχικό μέλημα. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να γίνει ενημέρωση  και ευαισθητοποίηση των πολιτών ενώ ξεχωριστοί  κάδοι για κάθε υλικό θα στηθούν ακόμη και έξω από σχολεία.

«Η Ρόδος είναι ένα νησί που έχει περισσότερους από 2 εκατομμύρια τουρίστες το χρόνο  και καλύπτει μεγάλο μέρος της έκτασης του Νοτίου Αιγαίου. Το όφελος από τη βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων θα είναι για τον τόπο, τους επιχειρηματίες και τους τουρίστες μας» υπογράμμισε ο δήμαρχος.

Pin It on Pinterest

Share This