Ηλεκτρονικό παράβολο για γεωργικά μηχανήματα & εξηλεκτρισμό

Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 7843/52972/23-4-2014 της Οικονομικής Δ/νσης του ΥΠΑΑΤ  σχετικά με την έναρξη λειτουργίας των ηλεκτρονικών παραβόλων  σας πληροφορούμε τα εξής :

Τα παράβολα για την κατηγορία «Γεωργικά Μηχανήματα – Εξηλεκτρισμός» οι παραγωγοί θα τα προμηθεύονται μέσω της  εφαρμογής του Taxis e-παράβολο, πληρώνοντας αυτό στη συνέχεια σε κάθε Τράπεζα ή στα ΕΛΤΑ και θα προσκομίζουν το αποδεικτικό πληρωμής στην Υπηρεσία για έλεγχο και δέσμευση του παραβόλου για την αντίστοιχη υπηρεσία που προορίζεται αυτό.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας στη Ρόδο τηλ. 2241364917 καθώς και στα Τμήματα Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Ε.Π.

                                                                                         Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

                 ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ

Pin It on Pinterest