Ευχαριστήριο της Πρόνοιας Ρόδου προς το ίδρυμα “ΤΙΜΑ”

Η Πρόεδρος και τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού Οργανισµού Πρόνοιας του ∆ήµου Ρόδου νιώθουν την ανάγκη να εκφράσουν τις θερµές τους ευχαριστίες στο Κοινωφελές Ίδρυµα «ΤΙΜΑ» για τη σηµαντική προσφορά του στο πρόγραµµα σίτισης των οικονοµικά αδυνάµων και µη δυνάµενων να αυτοεξυπηρετούνται συµπολιτών µας .

Αξίζει να αναφερθεί ότι το εν λόγω ίδρυµα δώρισε στον Οργανισµό µας για την καλύτερη λειτουργία του παραπάνω προγράµµατος δύο ψυγεία και ένα φούρνο, µαζί µε το πακέτο σύνδεσης .

Η πρόεδρος, το ∆.Σ. και το προσωπικό του ∆ηµοτικού Οργανισµού Πρόνοιας εύχονται Καλή χρονιά και Υγεία σε όλα τα µέλη του ∆.Σ. του Ιδρύµατος ΤΙΜΑ και ιδιαίτερα στην σύµβουλο κ. Βάλια Φράγκου. Ταυτόχρονα η πρόεδρος του Οργανισµού κα Φλώρα Ροδίτη-Κρεµαστινού εύχεται η µνήµη του Ιωάννη Καρρά και της συζύγου του Αθηνάς να µένει πάντα ζωντανή µέσα από τέτοιες
προσφορές .

Pin It on Pinterest